Innovasjon Norge

Logo innovasjon norge 21

Innovasjon Norge stiller opp med

Pernille Sofie Hauge: Senior rådgiver ved Innovasjon Norges kontor Oslo Viken, avdeling for startups. Pernille har jobbet mye studententreprenørskap og særlig Stud-Ent ordningen.

Frode Braadland: Spesialrådgiver ved Innovasjon Norges hovedkontor, i avdeling for Kommersialisering og vekst, og med ansvar for vårt arbeid med entreprenørskap – herunder studententreprenørskap.

Våre representanter er gode sparringspartnere med svært mye erfaring med gründerprosjekter over en årrekke. Her kan man få innspill og innsikt. Vi er en nøytral og god sparringspartner som både kan gi innsikt der studenter og studentbedrifter har konkrete spørsmål, men også peke på utfordringer og innsikt man kanskje ikke selv har tenkt på.