Konkurranser og kriterier

Konkurranser og kriterier

1. Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO

2. Beste HR-bedrift i samarbeid med Manpower

3. Beste sosiale entreprenør

4. Bærekraftsprisen

5. Beste forretningsplan/modell

6. Beste Studentbedrift i samarbeid med Ferd

Vurderingskriterier IPR strategi


For alle konkurranser må SB levere

  • forretningsplan på maks 15 sider
  • en IPR-strategi på maks 3 sider


Hva blir studentene vurdert på?

  • ​​​​​Innsendte dokumenter - se kriteriene over
  • Pitch på scenen 8.juni (maks. 2 min)
  • Jurydialog

  • Stand (9. juni)


Viktige frister

Påmeldingsfrist: 22. mai 2023, kl 12:00 , både for konkurranser og deltakelse på selve arrangementet.

Studentene skal levere

1. Forretningsplan/modell på maks 15 sider, inkl. forside

2. IPR plan på maks 3 sider

Sjekk at dokumentene har følgende info: navn på studentbedriften, kontakt info til daglig leder, organisasjonsnummer og utdanningsinstitusjon.

Pitchdeck eller powerpoint presentasjon for scenen kan lastes opp fram til 06.juni kl 16.00 (lenke kommer slutten av mai).