Dialog med jury


Jurydialogene finner sted 8. juni og er en femten minutters samtale mellom studentbedrift og jury. Samtalen skal være to-veis med spørsmål og tilbakemeldinger fra juryen til studentene, og spørsmål fra studentene til juryen. Jury skal også være med og se på stand den 9.juni

NB: Studenter - Husk å undersøke hvem sitter i juryen dere skal møte

Alle møterommene er på samme plan i Forskningsparken og vil bli tydelig skiltet.

Hagen 1

Beste forretningsplan/modell

Hagen 2

Beste samarbeid med næringslivet v/ NHO

Hagen 3

Bærekraftsprisen

Hagen 4

Beste sosial entreprenør

Hagen 5

Beste HR bedrift i samarbeid med Manpower Group

VIA

Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd

TIDSPLAN FOR JURYDIALOG 8. JUNI