Vinner av Beste Ungdomsbedrift 2020 - Marimo UB

Marimo UB

Marimo UB - Beste Ungdomsbedrift 2020 Møre og Romsdal

Bedriften har en forretningside som går ut på å utvikle en helt ny teknologi som skal redusere mikroplast i havet og arbeide for å forbedre liv under vann. De ønsker også å redusere mikroplast som tas opp i oppdrettsfisk ved å utvikle et innovativt og miljøvennlig rensesystem som skal tilbys til den havbaserte næringen.

Juryen sier følgende om vinnerbedriften:

Bedriften har funnet en innovativ løsning for fremtiden. Ideen har et stort potensial, både kommersielt og også innen akademia. De har hatt et tett samarbeid med næringslivet og jobbet godt med å bygge nettverk. Både delårsrapporten og pitchen var svært gjennomarbeidet. Juryen mener bedriften har et positivt potensial på flere områder, som gjør at både verdiskaping og bruk kan bli betydelig, særlig inn mot humankonsum/landbaserte næringer.

Vi gratulerer så mye og ønsker dere lykke til på NM!

Gullbillett NM