Ungt Entreprenørskap i prosjekt på tvers av sektorer og landegrenser

Det skjer spennende ting i Møre og Romsdal! Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skal sammen med flere andre lokale aktører i Ålesund delta i det EU-finansierte prosjektet ReValue. Sammen skal vi utforske hvordan man kan skape en by folk ønsker å bo og leve i, og her er de unges innspill viktige.

UE Scene HQ

Prosjekt med attraktivitet og nullutslipp i søkelyset

Gjennom prosjektet ReValue skal Ålesund sammen med åtte andre europeiske havnebyer utforske og dele erfaringer om hvordan man best skal jobbe med klimanøytralitet og attraktivitet i byutvikling. En sentral del av prosjektet er samarbeidet mellom de offentlige aktørene og privat næringsliv. Spesielt viktig er samarbeidet med lokale kulturelle aktører og involvering av de unge. Lokale aktører som er med i prosjektet er blant annet Ålesund kommune, NTNU, Sørsida Utvikling. Teatret Vårt, Aggregat Kunstnerfellesskap og AugmentCity.

Ålesund kommune har satt seg et mål om å være et nullutslippssamfunn i 2050. For at dette skal være mulig må nye byggeprosjekter ta i bruk ny kunnskap om sirkulærøkonomi, klimanøytralitet og nye måter å bo og leve på. Behovene til både næringsliv, besøkende og fastboende i ulike aldersgrupper må ivaretas. I dette prosjektet blir området Sørsida utgangspunktet i Ålesund for utprøving og utforsking.

"Som brobygger mellom skole og næringsliv, er det utrolig kjekt for oss i Ungt Entreprenørskap å samle så mange spennende lokale aktører til Innovasjonscamp der ungdommen presenterer sine ideer til framtidsbyen. Dette er ung medvirkning i praksis, og vi gleder oss veldig til å se elevene og studentene i aksjon."
Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

28 Innovasjonscamper

De neste tre-fire årene skal Ungt Entreprenørskap og våre søsterorganisasjoner i Europa arrangere 28 Innovasjonscamper i prosjektet. Innovasjonscamp er et program utviklet av Ungt Entreprenørskap for trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene arbeider i grupper og får et oppdrag som de skal løse i løpet av to dager. De ni byene arrangerer tre Innovasjonscamper hver.

I slutten av september kjører vi i gang de første campene. Da skal ca. 140 studenter og elever ved Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund og Ålesund videregående skole, komme opp med ideer til hvordan man skal gjøre byen mer attraktiv og bærekraftig. Med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal i spissen arrangeres de to Innovasjonscampene sammen med Ålesund kommune og Sørsida Utvikling, med god hjelp fra andre lokale aktører. Vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen!

Studentene ved Fagskolen skal presentere sine løsninger onsdag 27. september kl 12:30. Pressen er velkommen.

I slutten av uken, fredag 29. september, skal elevene ved Ålesund videregående skole presentere løsningene sine. Da inviterer vi samarbeidspartnere, foreldre og andre nysgjerrige til PIR Cowork i Ålesund sentrum kl. 11.45 for å komme og følge med. Dørene åpner kl. 11.30.