Tar du HAVutfordringen?

Alle 9. trinn og vg1-klasser i Møre og Romsdal inviteres dette vårsemesteret til en utfordrende og lærerik digital Innovasjonscamp, med havet som tema. Her får elevene bruke sin skaperglede, utforskertrang og kunnskap til å jakte mulighetene i havrommet, og samtidig delta i utviklingen av lokalt næringsliv.

Innovasjonscamp 2018
"Som en global, fremtidsrettet og innovativ skipsbygger ser vi frem til å bli inspirert av elevenes løsninger på reelle problemstillinger som industrien står overfor."
Patricia Larsen, Employer Branding Manager VARD

Med havet som fellesnevner, og Ungt Entreprenørskap som drivkraft

HAVutfordringen gjennomføres i regi av Ungt Entreprenørskap, med erfarne og kunnskapsrike samarbeidspartnere i ryggen. Fra disse vil elevene få læringsmateriell de kan bruke i oppgaveløsningen. Alle aktørene har sterk relasjon til havet: VARD, opplæringskontorene for marine og maritime yrkesveier, Fagskolen i Møre og Romsdal, NTNU i Ålesund, og næringslivsorganisasjoner ved Campus Ålesund. Fellesnevneren er havrommet, og synet på ungdom som en særdeles viktig ressurs for regionen.

"Vi er glade for å kunne samarbeide med så fagsterke aktører. Havnæringen rommer mye, og det er relevant for de fleste fag. Man kan koble på både norsk, samfunnsfag, mat og helse, markedsføring og elektrofag."
Kristine Oda Walderhaug Sæther, rådgiver Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

75% av jordens overflate er hav. Likevel utnytter vi så lite av mulighetene det byr på, i tillegg til at vi stadig forurenser og overfisker. Både kloden vår og arbeids- og næringslivet er avhengige av gode løsninger for å utnytte ressursene bedre. Og - i hvilken region har ungdommen en nærmere relasjon til og kunnskap om havet enn her i Møre og Romsdal?

"Her på Campus Ålesund utdanner vi for fremtida, og gleder oss stort til å høre hva fremtidens arbeidstakere kommer frem til i Innovasjonscampen!"
Anne-Lise Sagen Major, viserektor ved NTNU i Ålesund og Helene Hanken, rektor Fagskolen Møre og Romsdal

Når er campen?

Påmeldingsfrist for skolene er fredag 26. april. Oppdraget slippes mandag 27. mai, med innleveringsfrist fredag 7. juni. Finalen blir arrangert uken etter innlevering.

Ønsker du å melde på klassen din? Påmeldingslenke her: https://airtable.com/appEephRE...

Mer informasjon om campen finner du her: https://www.ue.no/moreogromsda...