HAVutfordringen - Jakten på havmulighetene

Alle 9. trinn og vg1-klasser i Møre og Romsdal inviteres dette vårsemesteret til en utfordrende og lærerik digital Innovasjonscamp, med havet som tema.

Her får elevene bruke sin skaperglede, utforskertrang og kunnskap til å jakte mulighetene i havrommet, og samtidig delta i utviklingen av lokalt næringsliv. Innovasjonscampen er tverrfaglig, har fokus på bærekraftsmålene og oppdraget vil treffe bredt.

Tar dere utfordringen?

Lærer melder på klassen

HVA:

Innovasjonscamp er et program utviklet av Ungt Entreprenørskap for trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene arbeider i grupper og får et oppdrag som de skal løse i løpet av campen.

FOR HVEM:

Alle 9. trinn og vg1-klasser i Møre og Romsdal

NÅR:

  • Oppdraget slippes mandag 27. mai, med innleveringsfrist fredag 7. juni
  • Finaledag fredag 14. juni
  • Påmeldingsfrist for skoler/klasser er fredag 26. april

HVORDAN:

  • Vi anbefaler å bruke to skoledager til å gjennomføre Innovasjonscampen. Skolene/klassene velger selv når og hvordan de vil gjøre det i løpet av de to ukene - for eksempel to hele skoledager felles for hele trinnet, 3-4 halve dager, eller en annen modell som passer best for skolen.
  • Påmeldte skoler får tilgang til oppdrag, digitale ressurser, videoer og prosessverktøy på en egen nettside, og lærere får veiledningsdokumet.
  • Lokale bedrifter vil være med som oppdragsgiver og jury.
  • De seks klassene med beste løsninger, vil bli invitert til en spennende finaledag ved et av VARD sine verft
  • De to beste klassebidragene - altså den beste for 9. trinn og den beste for vg1 - får 10 000 kr til klassekassen

HVORFOR:

Gjennom denne campen får elevene jobbe med kompetansemål innen flere fag og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. I tillegg får de erfaring innen det opplæringens verdigrunnlag fastslår, at «skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». Arbeids- og næringslivet er nå avhengige av gode løsninger for å utnytte ressurser bedre, og vi vet at havet byr på mange muligheter!

Skjermbilde 2024 02 09 140041
Skjermbilde 2024 02 09 140031

HAVutfordringen gjennomføres i regi av Ungt Entreprenørskap, med erfarne og kunnskapsrike samarbeidspartnere i ryggen. Fra disse vil elevene få læringsmateriell de kan bruke i oppgaveløsningen. Alle aktørene har sterk relasjon til havet: VARD, opplæringskontorene for marine og maritime yrkesveier, Fagskolen i Møre og Romsdal, NTNU i Ålesund, og næringslivsorganisasjoner ved Campus Ålesund. Fellesnevneren er havrommet, og synet på ungdom som en særdeles viktig ressurs for regionen.

Kontaktpersoner

Microsoft Teams image 8
Kristine Oda Walderhaug Sæther
Rådgiver vgs. Sunnmøre
Microsoft Teams image 12
Jannike Veiberg
Rådgiver grunnskole Sunnmøre