Og vinneren av Camp Circular er......

CC vinnere
Det ble jubel da vinnerne ble annonsert!

Denne våren inviterte vi sammen med Møre og Romsdal Fylkeskommune og en rekke spennende bedrifter de videregående skolene i fylket med på den digitale innovasjonscampen Camp Circular.

I løpet av juni har 350 engasjerte elver på seks ulike skoler jobbet med å løse et oppdrag knyttet til sirkularitet. Elevene skulle komme opp med en ide til et nytt konsept/produkt/tjeneste som tar utgangspunkt i prinsippene om sirkulær økonomi.

Campen ble sparket i gang med skoleturne med foredrag om sirkularitet av Ungt Entreprenørskap, fylkeskommunen og ulike bedrifter som var med i prosjektet.

Alle klasser som deltok sendte inn ett bidrag til finalen, som ble bedømt av en jury. 15 juni ble vinneren kåret i en digital finalesending. Juryen var imponerte over bidragene.

"Vi er utrolig imponert over nivået, kunnskapen og kreativiteten blant dere ungdommer. Veldig høyt nivå og tydelig dere har jobbet godt på den korte tida dere har hatt. At ungdommen i dag har så stor forståelse for sirkulærøkonomi lover godt for fremtiden"
Juryleder Lars Erik Vinje, Spilka Building Solutions AS

Vinneren av Camp Circular – som sikret et bidrag på 10.000 kroner til klassekassa ble Brukbart – fra SR1A ved Akademiet videregående skole i Ålesund.

Denne gruppen tar tak i en problemstilling i en bransje som er en klimaværsting i verden og genererer enorme mengder avfall. Gruppa har jobbet godt og presenterer løsningen sin på en svært god måte. Med løsningen denne gruppen presenterer vil både bedrifter og privatpersoner få et system for å utnytte restmaterialer og overskuddsmaterialer som ellers ville blitt avfall.

"Vi stortrivdes skikkelig med å jobbe med oppdraget! Vi har lært ekstremt mye, og har brukt alt det vi har lært siste året. Det var godt samarbeid i gruppa, vi har stått på og det var så verdt det. Veldig stolt!"
Elev fra SR1A

2. plassen på 5.000 kroner går til: Klesbiblioteket – og klassekassa til 1STA ved Spjelkavik videregående skole

Denne gruppen tar tak i en problemstilling som flere av de innsendte gruppene er opptatt av. I tillegg til å løfte fram et område som krever store ressurser i produksjon og som i dag bidrar til enorme mengder søppel, så løfter også denne gruppen frem den sosiale dimensjonen. I dette løsningsforslaget lages en naturlig møteplass hvor man kan møtes uavhengig av økonomiske ressurser, samtidig som man bidrar til å løse en stor samfunnsutfordring.

3. plassen på 2.500 kroner går til: ReMedy – og klassekassa til Innovasjon og ledelse ved Molde videregående skole

Her settes det søkelys på en industri som er stor og som har mye ressurser som blir håndtert på en dårlig måte i dag. En industri som har fått lite oppmerksomhet knytta til behov for omstilling i det grønne skiftet og med et stort potensial. Gruppa har tenkt kreativt med å utnytte ny teknologi kombinert med en sirkulær tankegang som fungerer godt i andre sammenhenger.

Vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er svært glade for at så mange skoler ville være med for å finne løsninger for en mer sirkulær framtid!

Vi er imponerte over kreativiteten og engasjementet elevene viste – og håper å se igjen mange av disse med Ungdomsbedrifter til høsten!

Takk også til Møre og Romsdal fylkeskommune og bedriftene som var med og stod bak prosjektet: Spilka, Tingvoll Ull, Wonderland, RoadTech, NordnesGruppen og Molde kommune!

20230614 104336
20230614 104134