Møt teamet i Møre og Romsdal 21/22

Vi har fått tre nye medarbeidere på laget, og ser frem mot en innholdsrik høst med et engasjert og kreativt team.

Ziggi UE IMG1334 1 1 WEB

Inger Synnøve Remme er nyansatt i UE Møre og Romsdal og skal bl.a. jobbe med grunnskole. Hun har de siste årene arbeidet som næringssjef i Ålesund kommune. Hun har også jobbet mye inn mot eksisterende næringsliv og gründere gjennom sitt arbeid i Haram kommune og Haram Næring og Innovasjonsforum. Inger kjenner godt til arbeidet i Ungt Entreprenørskap både som ekstern veileder i ulike program, jurymedlem under Fylkesmesterskap for Studentbedrifter gjennom mange år og kontakt mellom ulike skoler og næringsliv. Hun har et stort nettverk i regionen både innen næringsliv, offentlige og akademia.

Ziggi UE IMG1198 1 1 WEB

«Eg er svært opptatt av at vi skal ha arbeidsnære utdanningar og arbeidet som Ungt Entreprenørskap gjer inn mot dette er viktig. Det at elevane får kjennskap til lokalt næringsliv tidleg og at ein får eit godt samarbeid mellom skule og næringsliv er noko av det som eg brenner for. Eg gleder meg til å vere med på dette arbeidet i Møre og Romsdal!»


Ane Marte A. Hammerø er også nyansatt som rådgiver med ansvar for «Gjør noe med det»-prosjektet. Hun kommer fra Nordveggen, som er utviklingsselskapet i Rauma. Der har hun blant annet vært gründerveileder gjennom hoppid og festivalsjef for Innovasjonsfestivalen, og har derfor et stort nettverk i regionen. Hun er barnevernspedagog med master i sosialt arbeid med barn og unge, og har jobbet i flere barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ziggi UE IMG1359 1 1 WEB

«Det å jobbe med sosialt entreprenørskap i UE kombinerer mitt brennende engasjement for ungdom og min erfaring med veiledning av entreprenører. Å få være med på å starte opp dette som nytt prosjekt i fylket synes jeg er utrolig spennende, og jeg tror tematikken og metodikken vil engasjere elevene på mange plan. Jeg gleder meg til å komme ut i skolene for å se hvilke problemer elevene vil bidra til å løse, og vet av erfaring at UE sine programmer gir også de mer praktisk rettede elevene en mulighet til å finne sin rolle og til å oppleve mestring


Jan Gunnar Åkre er ansatt som rådgiver for grunnskole. Han har erfaring fra ungdomsskole der han har vært lærer i 21 år. Jan Gunnar har opplevd noen av UE sine programmer fra lærersiden, og tar med seg erfaring fra dette inn i arbeidet med å skape gode opplegg, gode relasjoner og godt samarbeid med skolene i fylket.

Ziggi UE IMG1174 1 1 WEB

«Jeg har store forventninger til det å være rådgiver i Ungt Entreprenørskap. Etter mange år som lærer, ser jeg verdien av å jobbe med en mer praktisk tilnærming i skolen. Jeg er overbevist om at det å jobbe med nyttige programmer som vektlegger kreativitet, praktisk arbeid og verdiskapning, vil føre til at flere elever vil føle mestring og glede i skolehverdagen.»


Lars Øyvind Baltzersen er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Lars Øyvind har pedagogisk utdanning fra NTNU og en master i markedsføring fra Handelshøyskolen BI. De siste årene har han jobbet som lærer både på ungdomstrinnet og i videregående, og har gjennom lærerjobben selv fått erfare verdien av UEs undervisningsprogrammer. Han fokuserer på å videreføre og utvikle et godt samarbeid med lærere, skoleeiere og næringslivet i fylket vårt.

Ziggi UE IMG1155 1 1 WEB

"Dette blir et utrolig spennende entreprenørskapsår, og jeg gleder meg til å komme ut og skape kreative arenaer sammen med engasjerte elever, lærere og studenter."


Nina Moe er rådgiver og jobber hovedsakelig med ungdomsbedriftsprogrammet. Hun er utdannet lektor med tillegg, og har en bachelor i energi og miljø og en master i mekatronikk/ fornybar energi. Hun har lang erfaring som serviceingeniør innenfor automasjon. De siste årene har hun jobbet som formidler på vitensenteret Sørlandet. Nina ser frem til et nytt skoleår med mange spennende prosjekter.

Ziggi UE IMG1178 1 1 WEB

"Jeg ser virkelig frem til dette skoleåret hvor så mye spennende skal skje. Det nye kurstilbudet vi utvikler for UBer blir rett og slett råbra!"


Lovise Almklov er rådgiver og jobber mot både høyere utdanning og grunnskole. Lovise har en bachelor og en master i pedagogikk fra NTNU Trondheim, med studieretning "utdanning og oppvekst". Hun har bl.a. jobbet som lærer i barneskole og med ungdomsmedvirkning i fylkeskommunen.

Ziggi UE IMG1147 1 1 WEB

"Dette året er det virkelig fart på aktiviteten i Møre og Romsdal, og jeg gleder meg til å bidra til enda mer skaperglede og innovasjon i fylket vårt."


Våre to dyktige deltidsansatte det siste året Ane Karidatter Sørensen og Jakob Flovikholm møter nye utfordringer denne høsten.

Ane skal gå et år på folkehøgskole, mens Jakob skal være teamleder ved den norske paviljongen under verdensutstillingen i Dubai.

De har likevel lovet å hjelpe oss via digitale kanaler innimellom, og det er vi veldig glad for! Vi ønsker dem lykke til :)