Møre og Romsdals beste studentbedrifter

Bilde hjarni

Hjárni SB ble beste studentbedrift 2021.

Juryen sier følgende om bedriften: Studentbedriften som scorer høyest produserer og selger et bærekraftig og miljøvennlig alternativ til det som finnes på markedet idag. Konseptet er nyskapende og dekker et behov i markedet samtidig som verden blir litt mer miljøvennlig. Planene for SBen er troverdige og samtidig ambisiøse. Juryen er imponert over teamets kompetanse på feltet og de viser et brennende engasjement.

Forretningsideen til Hjárni er å utvikle og produsere et miljøvennlig og bærekraftig garvingsmiddel for bruk i industriell produksjon av lær.

Aquamarine SB ble nr. 2. Juryen sier: Denne studentbedriften har identifisert et marked som har stor motivasjon for å gjøre det bedre for miljøet enn de gjør i dag. De løser et stort samfunnsproblem knyttet til mikroplast.

Aquamarine

I tillegg ble følgende konkurranser dømt:

Beste pitch

1. plass: Hjárni SB
Juryens begrunnelse
: Studentbedriften Hjárni har en gjennomgående flyt i sin videopitch, med gjennomtenkte visuelle og koreografiske virkemiddel. Bedriftens idé blir presentert på en lettfattelig og konkret måte, ved å vise til utfordringene med dagens prosess med å garve lær og løsningen uten bruk av miljøfarlige kjemikalier og metaller. Rollene til Einar, Petter og Maximilian i bedriften er tydelig synliggjort i videoen, og de presenterer bedriften med innlevelse og overbevisning. Potensielle investorer bør fatte interesse for å lære mer om produktet etter å ha sett denne videoen.

2. plass: Aquamarine SB

Juryens begrunnelse
: Studentbedriften Aquamarin identifiserer et stort miljøproblem, plastgranulat, og presenterer en konkret løsning med sitt produkt. Forretningsideen viser de frem på en forbilledlig måte gjennom sin videopitch, hvor konseptet forklares på en pedagogisk måte og det konkrete produktet basert på tang er synlig vist i videoen. Videopitchen er teknisk godt gjennomført og variert med filming på ulike lokasjoner. Dorrit, Silje og Tiril presenterer produktet med engasjement og formidler tiltro til sitt produkt


Bærekraftprisen

1. plass Hjárni SB
Juryens begrunnelse:
Bedriften har søkelys på ikke mindre enn 8 av FNs bærekraftsmål. De er både nyskapende i sitt produkt og har kommet veldig langt i utviklingen av ideen sin. Dette produktet vil kunne gi en stor endring i sin bransje og påvirke både miljøet og folks helse positivt i en global målestokk. Bærekraft er helt sentralt og faktisk hele utgangspunktet for ideen. De kan oppnå stor endring gjennom hele verdikjeden, fra produsent til kunde, noe som har vært et tydelig fokus for bedriften. Både innsikten de viser, produktet i seg selv, forretningsplanen og samarbeidet de har innledet viser at de har gjort en solid jobb, og vi har stor tro på fremtiden for bedriften

2. plass: Aquamarine SB

Juryens begrunnelse:
Bedriften har en fantastisk ide og konsept, som det er behov for både lokalt og globalt. Bærekraft ligger i kjernen til forretningsideen, og de har stort fokus på FN sine bærekraftsmål. De har kommet langt i utviklingen av produktet sitt, har gjort en god markedsundersøkelse og har allerede inngått samarbeid med relevante kunder. Vi ser frem til å følge med bedriften og se hvordan de videreutvikler ideen og produktet


Beste samarbeid med næringslivet

1. Plass: Hjárni SB
Juryens begrunnelse:
Denne bedriften har virkelig bredde i sitt kontaktnett, og valg av samarbeidspartnere viser strategisk målbevissthet og kunnskap. De har passion i forhold til sitt produkt og har gjort en stor jobb både nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg viktige samarbeidspartnere. De har et drive og gjennomføringsevne på høgt nivå, og er profesjonelle i sin presentasjon av bedriften og dens virke

2. plass: PIGG SB

Juryens begrunnelse:
Denne bedriften har en bredde i samarbeidet som spenner fra forsking og godkjenning av produktet, til design, salgskanaler og en økonomisk plan for videre drift. De har vært strategiske i sitt valg av samarbeidspartnere og mentorer underveis, og er bevisst nytten disse valgene har for realisering av produktet og måloppnåelse.


Disse går videre til NM:

Hjárni SB

PIGG SB

Aquamarine SB


Her kan du lese mer om alle bedriftene, samt se videopitchene deres:

Om bedriftene


Vi ønsker alle bedriftene lykke til videre!