MiniLice SB er Beste Studentbedrift 2020 i Møre og Romsdal

Mini Lice SB

MiniLice SB fra NTNU Ålesund ble Møre og Romsdals Beste Studentbedrift 2020. De vant også konkurransen Størst internasjonalt potensiale.

Namako SB kom på en sterk 2. plass i konkurransen Beste Studentbedrift.

De to representerer Møre og Romsdal på NM for Studentbedrifter 2020.

I 2019 kom Europas beste Studentbedrift fra NTNU Ålesund.

Kan årets vinnere av Fylkesmesterskapet for Studentbedrifter nå like langt?

Mulighetene er store. NTNU Ålesund har hevdet seg i toppen både nasjonalt og internasjonalt en rekke ganger. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR) gjennomførte digitalt Fylkesmesterskap for Studentbedrifter (FM SB) onsdag 15. april. I over 10 år har FM SB vært arrangert på NTNU Ålesund med studenter, forelesere, jurymedlemmer, mentorer og publikum til stede i auditorium og vrimlehall. I år gikk presentasjoner, intervju og dømming via Microsoft Teams, mens premieutdelingen foregikk på Facebook-siden til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 16.april.

Møteplass og dialogmøte:
På FM SB er det også tradisjon for at studentene får møte andre representanter for lokalt næringsliv gjennom «Møteplassen». Der kan studentene legge fram ideene sine og få gode råd for det videre arbeidet. I år møtte studentene representanter fra Sparebanken Møre og Innovasjon Norge. Disse møtene foregikk også via Teams.

Konkurranser:
6 Studentbedrifter fra NTNU i Ålesund deltok i to konkurranser:
Beste Studentbedrift
og Størst Internasjonalt Potensiale.

Vinnerne av de to konkurransene kan delta på NM for Studentbedrifter i juni.

Alle de 6 Studentbedriftene hadde sendt inn forretningsplan og videopitch («Two minutes to convince») til juryene på forhånd. Onsdag ble bedriftene intervjuet av de to juryene via Teams. Juryene har foretatt en helhetsvurdering av studentbedriftene og ifølge jurymedlemmene var det en utfordrende oppgave å kåre vinnerne.

"Juryen vil gratulere alle seks selskap med et fremragende arbeid både i form av businesscasene, pitchene og ikke minst at dere i disse corona-tider har fått presentert dere godt på elektronisk plattform. Vi skulle gjerne ha møtt dere i Vrimlehallen, men det ble en god løsning likevel og dere skal være veldig godt fornøyd med innsatsen. Juryen har hatt en krevende jobb med å utnevne de tre beste og til slutt kåre en vinner for beste studentbedrift. Alle studentbedriftene har funnet aktuelle problemstillinger, og utviklet spennende løsninger enten det gjelder strømgeneratorer, rensefisk, blåskjell, lakselus, sponsorplattform og sjøpølser. Derfor vil vi, uansett hvem som blir kåret til første og andre plass, oppfordre dere til å jobbe godt videre med deres løsninger og ikke minst behold engasjementet. Ting tar alltid lenger tid enn dere tenker, og det koster alltid mer enn man tror. Hardt arbeid gir resultater"
Jury Beste Studentbedrift

Beste Studentbedrift

Mini Lice SB

1. plass: MiniLice SB

Forretningside:

Minilice SB tilbyr bærekraftige og lønnsomme løsninger for oppdrett av laksefisk. Vi skaper muligheter for økt produksjon ved lavere lusepåslag og dermed økt fiskevelferd.

Juryens begrunnelse:

Denne bedriften dekker et stort behov i næringen og har store ambisjoner for å lykkes med sin løsning. Bedriften har vært flink til å skaffe gode samarbeidspartnere både i næringen og som mentorer. Selskapet fremstår som målrettet og troverdig. De har lagt stor vekt på fiskevelferd og lønnsomhet for løsningen sin.

Namako SB

2. plass: Namako SB


Forretningside:

Namako SB skal gjøre den høyt ettertraktede sjøpølsen til en del av det Norske sjømateventyret med en helt ukjent og unik innhøstningsmetode. Høy kvalitet, maksimal råvareutnyttelse, miljø og bærekraft vil være nøkkelbegreper gjennom hele prosessen.

Juryens begrunnelse:

Denne bedriften har arbeidet innenfor et fagfelt som fremstår som krevende for - på en bærekraftig måte å utnytte denne havressursen, men potensialet er stort både nasjonalt og for å kommersialisere produktet for salg internasjonalt. Betalingsvilligheten fremstår som betydelig i det internasjonale markedet.

Størst Internasjonalt Potensiale

1. plass MiniLice SB

Forretningside – se over.
Juryens begrunnelse:

Studentbedrifta tek tak i ein problematikk som er stor for denne næringa. Bedrifta tilbyr ein berekraftig løysing og gir auka fiskevelferd. Det er ei løysing som ein no ønsker å kommersialisere og som gir ei preventiv behandling. Forretningsplanen er gjennomtenkt og truverdig. Ideen har eit stort internasjonalt potensiale.

Vi ønsker MiniLice SB og Namako SB lykke til i NM i Oslo 11. og 12. juni 2020.