Kurspakken Bærekraftig Bedrift

Baerekraftig Bedrift En kurspakke for Ungdomsbedrifter i More og Romsdal

Ordet bærekraft blir ofte brukt; “Vi må skape en bærekraftig framtid” “Dette handlenettet er laga av bærekraftig material”.

Men hva betyr egentlig bærekraft? Hvordan oppnår vi bærekraft nå og i framtida?

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal har laget en kurspakke som skal gjøre bærekraft mer håndgripelig. Sammen med United Future Lab Norway og Møre og Romsdal Fylkeskommune har vi laget en verktøykasse for Ungdomsbedriftene, slik at de kan drives mer bærekraftig. Resultatet av dette er blitt til kurspakken Bærekraftig Bedrift. Gjennom den kan ungdomsbedriftene gjøre en faktisk forskjell i lokalsamfunnet.

Lokal bærekraft

Bærekraft handler om mer enn å stoppe klimaendringene. Mennesker er også en ressurs. Derfor handler bærekraft også om sosiale forhold, som god utdanning, likestilling og god helse. Og om å sikre økonomisk trygghet for menneske og samfunn, som retten til lik lønn for likt arbeid og å bruke ressursene våre bedre. For å skape en bærekraftig bedrift, og et bærekraftig samfunn, må vi sette de tre dimensjonene av bærekraft - altså sosialt, økonomisk og klima og miljø- i sammenheng.

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom prosjektet «Bærekraftfylket Møre og Romsdal» kartlagt alle kommuner i fylket for å finne status på bærekraft. Bærekraftfylket har brukt en målemetode som er utvikla av FN der et indikatorsett med 107 forskjellige indikatorer viser hvor bærekraftig et samfunn er. Resultatet av kartlegginga gir grunnlag for å jobbe systematisk og målretta for å forbedre bærekraftarbeidet lokalt.

Ungdomsbedrift bør være en del av løsninga

I tillegg til å måle status, gir kartlegginga også et bilde av hvilke områder som trenger nye løsninger, innovasjon og omstilling. Det er resultatet av denne analysen vi ønsker at Ungdomsbedriftene bruker som grunnlag for utvikling av sine forretningsideer. Det trengs nye og innovative idéer for å løse utfordringene vi står ovenfor både lokalt og internasjonalt, og elever som jobber med Ungdomsbedrift bør være en del av løsningen. Ved å ta tak i indikatorene som fylket og kommunene skårer dårlig på, vil Ungdomsbedriftene kunne gjøre en stor forskjell for lokalsamfunnet.

Kartlegginga som er gjort i Møre og Romsdal er som nevnt en International-målemetode som er gjennomført av over 100 andre byer sprett over hele verden. Det betyr at om vi skaper gode løsninger lokalt, kan det potensialt eksporteres til andre steder i verden der man ser noen av de samme utfordringene.

"Finn et bærekraftmål du har lyst å løse og løs det med den kompetansen dere har"
Lars Erik Vinje, daglig leder i Spilka

Lokale bedrifter deler erfaring

United Future Lab Norway jobber tett med ca 80 partnerorganisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det de alle har til felles er at de ønsker å jobbe mer bærekraftig. I løpet av kurspakka Bærekraftig Bedrift møter elevene de lokale partnerorganisasjonene Spilka, Optimar og E-teams som deler sine tips og erfaringer om det å tenke bærekraft i alle ledd av bedriftsutvikling.

"Finn et bærekraftmål du har lyst å løse og løs det med den kompetansen dere har,” sier Lars Erik Vinje, daglig leder i Spilka.


Ungt Entreprenørskap fungerer som en brobygger mellom utdanning og næringsliv. Kurstilbudet Bærekraftig Bedrift gir elevene en fot innenfor i næringslivet, og en reell mulighet til å bygge en bærekraftig framtid.

For mer informasjon og for å bestille kurspakka til din klasse, ta kontakt med rådgiver Nina Moe, på nina.moe@ue.no.