«Jeg har lært at gode lederegenskaper ikke kommer av seg selv.»

Mikael Heian Frølandshagen, fjorårsstudent ved NTNU i Ålesund, og Margrethe Bergem Janbu, elev ved Innovasjon og ledelse på Molde videregående, fikk sammen med 27 andre unge ledertalenter fra hele landet skygge hver sin leder i norsk næringsliv tirsdag. «Leder for en dag» er et årlig initiativ av Ungt Entreprenørskap, som gir unge verdifullt innblikk i en toppleders rolle og typiske arbeidsdag.

1lederforendag

Forrige skoleår drev Mikael og Margrethe hver sin bedrift. Mikael var med å starte studentbedriften Akrida SB, som laget og distribuerte sunne og proteinrike matalternativer med bruk av insekter som hovedingrediens. Margrethe på sin side var daglig leder i Balance UB, en ungdomsbedrift som skal forenkle hvordan flyktninger kan lære å betjene personlig økonomi gjennom en brukervennlig applikasjon. Engasjementet de viste og innsatsen som ble lagt ned, åpnet muligheten for å delta på «Leder for en dag». Mikael fulgte Helge Eide, fungerende administrerende direktør i KS, og Margrethe tilbragte dagen med Morten Borge, konsernsjef i Ferd.

Fra å drive egne student- og ungdomsbedrifter, til å få innsikt i drift av store organisasjoner og konsern, har det gjort seg opp noen tanker rundt omstillingsevnen til lederne og ansvaret de sitter med, hos våre representanter.

"Det som kanskje overrasket meg er hvordan Helge tilsynelatende kan omstille seg fra ett møte til et annet, og klare å holde fokus på hvert møte uten problem. Dette var det mange som også reflekterte over på nettverkssamlingen etterpå."
Mikael Heian Frølandshagen
"Som daglig leder i Balance UB gjennom ett skoleår, var det ganske kult å erfare noen likheter i måten Morten håndterte en del saker på, i forhold til slik jeg valgte å gjøre det i vår bedrift. Samtidig var det også veldig overveldende å få bli med en leder med så stort ansvar."
Margrethe Bergem Janbu

Teoriene om at topplederes arbeidsdager er travle virker også å ha blitt forsterket under oppholdet.

"Dagen sammen med konsernsjef Morten Borge i Ferd ble en berikende møtemaraton fra begynnelse til slutt. Fra klokken 08.30 til 15.30 fikk jeg anledning til å bli med på ikke mindre enn seks møter med svært ulik agenda."
Margrethe Bergem Janbu
"Jeg har lenge sett for meg at toppledere har en travel arbeidsdag, og kanskje også må løpe litt mellom hvert møte, spise lunsjen på vei ut, og nærmest ta telefon på vei inn på toalettet. Jeg kan ikke akkurat si det var så langt fra sannheten, selv om det ikke var så hektisk som i eksempelet over. Men jeg forventet at det ville bli en stram tidsplan, og det ble det helt klart."
Mikael Heian Frølandshagen

Gjennom en hektisk dag har er det mange erfaringer og observasjoner som sitter igjen hos begge.

"Jeg har lært at gode lederegenskaper ikke kommer av seg selv. Morten hadde utrolig god innsikt i alt som ble gjennomgått i alle møtene. For meg ble det en bekreftelse på at man må være godt forberedt og helst ligge litt i forkant av alt som skal skje.»"
Margrethe Bergem Janbu
"Gjennom mine observasjoner av Helge i dag, har mye av notatene mine gått på kroppsspråk, det at han var forberedt/være velinformert i forkant, stemmeleie, være spørrende, engasjert, fremoverlent og gi alle i sitt team ordet. Mange stikkord som kan kortes ned til hvordan han utstråler seg rundt andre - positiv energi smitter, og det har Helge! Dette er egenskaper og kvaliteter som jeg aspirerer å følge i fremtiden når jeg kanskje en dag blir en leder i arbeidslivet."
Mikael Heian Frølandshagen

Uansett hvor travle dager topplederne har, og uansett hvor formell settingene de befinner seg i er, trekkes godt humør fram som en vinnende faktor hos både Mikael og Margrethe.

"Jeg la også merke til hvordan en god arbeidskultur smittet over på innsatsen til de ansatte. Godt humør tror jeg blir et stikkord jeg vil ta med meg videre."
Margrethe Bergem Janbu
"Settingen virket formell, men stemningen var god og lett!"
Mikael Heian Frølandshagen

Til slutt vil de to unge ledertalentene våre dele noen inside-tips deg som kunne tenke deg å være med på «Leder for en dag» ved en senere anledning!

"Om jeg skal tillate meg å gi tips til andre som ønsker å bli leder for en dag, må det være å engasjere seg i alt som skjer i ungdomsbedriften til enhver tid."
Margrethe Bergem Janbu

Mikael serverer også en smørbrødliste til deg som har eller skal ha student- eller ungdomsbedrift.

  1. Vær målrettet og jobb godt under UB/SB!
  2. Vær nysgjerrig. Still spørsmål, vær engasjert, og tør å "hoppe i det" underveis. I løpet av UB/SB får man mange gode muligheter til å knytte nettverk, samt få stor innsikt!
  3. Lytt og lær av de som har vært med i "gamet" en stund - og gjerne de som har gjennomført UB/SB. De har tross alt vært gjennom det samme som deg, og har nok gjort seg noen tanker fra sin tid!

Det lønner seg med andre ord å være engasjert, involvert og nysgjerrig, så åpner mange spennende muligheter seg! Dersom du er mer nysgjerrig på hva Margrethe og Mikael fikk være med på under «Leder for en dag» - sjekk ut høydepunkter på vår Instagram!