Inspirasjonsmøte for lærere i ungdomsskolen: «Gjør noe med det!»


Er du lærer i ungdomsskolen? Har du lyst til å bli med på et pilotprosjekt om sosialt entreprenørskap? 


Med fagfornyelsen har vi fått nye tema og nytt fokus inn i læreplanen. Har du sett nærmere på de overordnede målene? Skaperglede og utforskertrang trekkes fram:

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». Videre sier den at «Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling». 


Ikke minst slås det fast at «Elever som lærer om og GJENNOM skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål».  

I tillegg har vi fått de tre overordnede temaene Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring.


Dette er flotte ord – men hvordan kan du få dette til rent praktisk - i undervisningen?  


Som lærer i Møre og Romsdal kan du bli med på et pilotprosjekt der vi nå i prosjektet «Gjør noe med det» løfter fram sosialt entreprenørskap, og gir elevene en utfordring i å finne prosjekter der man kan utgjøre en forskjell. Ved å velge å bruke elevbedrift som metode gir du elevene dine en mulighet til å:

  • Utvikle ideer og øve sin kreative muskel

  • Skape sin egen bedrift og utvikle et produkt/tjeneste

  • Finne utfordringer og løsninger 

  • Samarbeide


Metodikken er svært godt egnet til å nå både overordnede mål, tverrfaglige tema og kompetansemål i mange ulike fag. Den kan derfor både brukes som metode tverrfaglig på hele trinn eller i enkeltfag.

Er du nysgjerrig på å høre mer om metodikken og se hvordan du kan ta den i bruk på egen skole? Vi viser deg hvordan du kan få tilgang til konkrete verktøy og metodikk som kan hjelpe deg i undervisningsplanleggingen, for å nå flere av de nye målene i fagfornyelsen.

Bli med på gratis digitalt inspirasjonsmøte 08.12. kl 14.30 – 15.00