Unge med tydelige råd om attraktiv byutvikling!

Hvordan skal vi utvikle byene våre? Hva gjør byene attraktive for de unge? Ikke minst, hvordan skal vi drive byutvikling på en klimanøytral måte?

Microsoft Teams image 13

Dette har studenter og elever ved Fagskolen Møre og Romsdal, studiested Ålesund og Ålesund videregående skole jobbet med denne uka gjennom to Innovasjonscamper. Begge campene er relatert til det EU-finansierte prosjektet ReValue.

Sørsida Utvikling AS har vært oppdragsgiver for campene, og i løpet av har Fagskolen jobbet med oppdrag knyttet til temaet «Bærekraftig byggeplass», mens Ålesund vgs. har tatt for seg temaet «Uimotståelig hverdagsby».

Elevene fra Ålesund vgs. jobbet med utfordringen «Kom med en ide som kan bidra til å skape en uimotståelig hverdagsby for unge mennesker, med utgangspunkt i Sørsida». Med hverdagsby menes en by med aktivitet hele døgnet, hele uka, der vi har lyst å være og leve.

Microsoft Teams image 14

De kom opp med veldig spennende ideer og løsninger - og er det en ting som er klart, så er det at Ålesund sentrum trenger flere møteplasser for ungdom. De ønsker flere steder å møtes, der de kan møte nye folk og slappe av, uten å måtte tømme lommeboka. Det illustrerte blant annet vinnerideen "Greenhouse"; ideen om et et drivhus/uteområde i byen, som også skal være en gratis møteplass.


Både jury og publikum mente at denne type måten å jobbe sammen med ungdommene på er viktig for å få de unges perspektiv. Ikke minst, at de unges løsninger setter lys på nye muligheter og behov.

Vinnere IC Fag 23

Løsningene som studentene ved Fagskolen kom opp med for å hjelpe Sørsida med å skape en mest mulig klimanøytral bygge- og anleggsfase, dreide seg om alt fra fliser som produserer strøm til belysning når man går på dem, til en ny standard for betongmoduler, til fjernvarmeanlegg i havet for å dekke behovet for oppvarming og nedkjøling. Det kom fram mange teknisk gode, relevante, bærekraftige og gjennomførbare idéer, som Sørsida Utvikling tar med seg videre.

Om Innovasjonscampene

Ålesund kommune, sammen med Sørsida Utvikling AS, ønsker å gjøre Sørsida til en levende bydel med mye aktivitet; et sted folk liker å være og som skaper aktivitet og grobunn for næringslivet. For å få svar på hvordan de fremtidige arbeidstakerne og innbyggerne ser for seg den nye bydelen, og hvordan man kan tenke nullutslipp i utbygging og drift, har de spurt de unge om innspill.

Innovasjonscamp er en idékonkurranse og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode har elevene og studentente levert gode løsninger på utfordringene gitt av Sørsida Utvikling AS. Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et trepartssamarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap.

Disse Innovasjonscampene er de første i det EU-finansierte ReValue-prosjektet, som Ålesund og Ungt Entreprenørskap er en del av. Les mer om prosjektet her: Ungt Entreprenørskap i prosjekt på tvers av sektorer og landegrenser

Fagskole og Alesund vgs