Elevbedrift med bærekraft i fokus

Hos Stafsethneset skole på Sunnmøre har de nå satt i gang et langvarig samarbeid med Ungt Entreprenørskap hvor de skal satse på elevbedrift over flere skoleår. Hovedfokuset skal være gjenbruk og bærekraft.

"Vi ønsker å ha prosjekter på hvordan man gjør ting fra A til Å, og på den måten ønsker vi å lære ungdommene gangen i hvordan mye i samfunnet fungerer"
Steffen Tangen, Miljøarbeider ved Stafsethneset skole

Les mer om dette i e-avisa NyttiUka