Digital Innovasjonscamp

Digital innovasjonscamp

13. mai gjennomførte 60 elever ved Romsdal videregående skole en digital innovasjonscamp på Teams. Båtbyggarmuseet i Vestnes var oppdragsgiver med tema Reiseliv. Båtbyggarmuseet skal fullføre restaureringen av galeasen, "Søblomsten", som har vært en viktige del av historien til skipsbyggingskommunen Vestnes. Med utgangspunkt i "Søblomsten", skulle elevene finne aktiviteter for både lokale romsdalinger og tilreisende turister knyttet til drift av galeasen.

I forkant av campen fikk elevene et innblikk i Reiselivets historie i området gjennom digitale foredrag fra Romsdalsmuseet og Visit Northwest. Flere veiledere og jurymedlemmer fra næringslivet stilte opp og bidro til at elevene fikk gode tips og råd i forbindelse med utarbeidelse av idèbeskrivelsene sine. Båtbyggarmuseet fikk med seg mange kreative løsninger på aktiviteter som kan settes igang, når "Søblomsten" er sjøsatt!

Om vinneren sier juryen

"Juryen hadde ikke drøfta særlig lenge, før det ble veldig tydelig at denne ideen tar førsteplassen. Det som overbeviste oss, var den godt gjennomtenkte ideen med pakkeløsninger, som både var realistisk prisa, og målretta med tanke på sitt publikum. Vi syns at konseptet virker appellerende og høyst gjennomførbart, også med tanke på investeringskostnader. Ideen er enkel, samtidig som den er godt gjennomarbeida, og fint presentert."
Juryen

Tusen takk for høyt engasjement og samarbeid på Teams!