Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Her er Møre og Romsdal sine samarbeidspartnere. Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Møre og Romsdal vært mulig. Tusen takk til alle som er med på laget, og heier på morgendagens arbeids- og næringsliv!


Våre hovedsamarbeidspartnere:

SBM hovedlogo

Som en fylkesdekkende sparebank er Sparebanken Møre opptatt av økt verdiskaping og vekst i fylket vårt. Ungt Entreprenørskaps program bidrar til nettopp dette gjennom å trene fremtidens voksne i gründerskap, kreativitet og innovasjon. Det er også viktig med en god økonomisk ballast. Som en del av vårt samfunnsengasjement samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal om ulike programmer i skolen. Dette er Økonomi og karrierevalg, Sjef i eget liv, innovasjonscamp, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Sparebanken Møre er jury og deltar på fylkesmesterskap for både ungdomsbedrifter og studentbedrifter.


Besøk hjemmesiden

"For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner for å støtte opp om unges oppvekstkår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap."
Trond Lars Nydal, Administrerende direktør Sparebanken Møre

MRF logo graa tekst sidestilt

Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivå og skulane skal levere kompetanse som næringslivet og offentleg sektor har bruk for. Tilgang på arbeidstakarar med rett kompetanse kjem til å være viktig for at fylket skal utvikle seg og vere eit godt framtidig utdannings-, bu- og arbeidsfylke.

Besøk hjemmeside

"For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket. Ungt Entreprenørskap sine program utfordrar elevane til å tenkje praktisk og kreativt. Dei lærer om lokale ressursar og muligheiter, om innovasjon og om korleis ei bedrift fungerer. Vi vonar det er med på å motivere elevane til å fullføre utdanninga si, og – på sikt - busette seg i fylket. Entreprenørskap i utdanning skaper gode og naturlege møteplassar for elevar, lærarar, næringsliv og lokalsamfunn."
Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør

Samarbeidspartnere:


Støttemedlemmer:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kommuner:

Aure kommune

Aukra kommune

Averøy kommune

Fjord kommune

Giske kommune

Hustadvika kommune

Kristiansund kommune

Molde kommune

Rauma kommune

Smøla kommune

Sula kommune

Sunndal kommune

Surnadal kommune

Sykkylven kommune

Tingvoll kommune

Ulstein kommune

Vestnes kommune

Ørsta kommune

Ålesund kommune

Bedrifter:

Brunvoll AS

Nordmøre Energiverk. NEAS

Sparebanken Møre, Ålesund

Surnadal Sparebank AS

Ulstein Group AS

Romsdalsbanken

Helseinnovasjonssenteret

Istad

Stranda prolog

Ocein AS

BDO

Organisasjoner:
Vindel AS

Fjordhagen AS

LO Møre og Romsdal

ProtoMore Molde

Molde Næringsforum

NHO Møre og Romsdal

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Utdanningsforbundet Møre og R.

ÅKP AS

iKuben

Sunndal Næringsselskap

Rotary Internasj. District 2305

United Future Lab Norway

Skoler:
NTNU i Ålesund

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Akademiet vgs. Ålesund