SpareBank 1 fornyer samarbeidet med UE Innlandet

Ungt Entreprenørskap Innlandet har signert samarbeidsavtale for 2021 med fire av SpareBank 1-bankene i tidligere Oppland fylke: SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Hallingdal Valdres og SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Signering avtale UEI Spb1
Avtalen signeres av Karin Rønning, daglig leder i UE Innlandet, og Trond Slåen på vegne av SpareBank 1.

De fire bankene har i mange år vært en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Innlandet (og tidligere Ungt Entreprenørskap Oppland). Den fornya avtalen sikrer fortsatt leveranse av programmet Økonomi og karrierevalg til ungdomsskolene i Gudbrandsdalen, Lillehammerregionen, Valdres og Hadeland. Dette er et program som omhandler personlig økonomi, sparing og bankbruk - et tema som skolene etterspør, og som er enda mer aktuelt med innføringen av nye læreplaner i 2020. Personlig økonomi er spesifikt nevnt som et aktuelt område under det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i overordna del av læreplanverket.

"Ungt Entreprenørskap gjør en utrolig viktig jobb og er en viktig arena for læring og utvikling, derfor fornyer vi avtalen med UE Innlandet."
Trond Slåen, assisterende banksjef marked og kommunikasjon, SpareBank 1 Gudbrandsdal

Samarbeidsavtalen åpner også for at elever som driver ungdomsbedrift i videregående skole kan få tilbud om kurs i forretningsplan, samt at både elev-, ungdoms- og studentbedrifter får muligheten til å opprette konto ved sin lokale SpareBank 1-bank.

Videre innebærer samarbeidet at SpareBank 1 stiller seg positive til å bidra i jury på lokale og regionale messer, samt på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Med denne samarbeidsavtalen har UE Innlandet banksamarbeid som dekker hele Innlandet fylke, fordelt på de fem bankene SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Hallingdal Valdres og SpareBank 1 Ringerike Hadeland.