Working Paws UB - Tana Videregående Skole

Working Paws UB fra Tana videregående skole er en ungdomsbedrift som produserer ulike makraméprodukter til og for hundeiere. Hovedproduktet deres er hundehalsbånd, men de har siden oppstart utvidet produksjonen og fører nå en bred produktportefølje. Working Paws UB skal representere Troms og Finnmark under NM i kategoriene for Beste Yrkesfaglige Bedrift og Jord-fjord-bord Prisen.

Jentene i Working Paws UB går på den landsdekkende hundekjøringslinjen på Tana videregående skole i Tana Kommune. Deres kunnskap derfra informerte produktene som ungdomebedriften bestemte seg for å produsere. De startet med å selge selvprodusere flettede hundehalsbånd, men gjorde en vurdering tidlig om at de ikke kun ønsket å produsere produkter til hundeeiere, og lager derfor i dag en rekke flettede makraméprodukter som nøkkelringer, pannereimer til hest og løsbitt til bruk i apporttrening. Under Fylkesmesterskapet i Troms og Finnmark ble bedriften belønnet med tittlelen "Beste Yrkesfaglige Bedrift" for innsatsen sin. Working Paws UB skal representere Troms og Finnmark under NM i kategoriene for Beste Yrkesfaglige Bedrift og Jord-fjord-bord Prisen.

"Vi ønsket å gjøre noe vi som en «hundeklasse» kan ha glede av å gjøre, altså gjøre noe som omhandler hund."
Working Paws UB

Følg med på Working Paws UB på sosiale medier:

Daglig leder:

Emma Nerbye Grønbeck

Epost: emma.nerbye@ooulook.com

Telefon: 95362680

Ansatte i Working Paws UB:

Mille Wernersen, Tone Bergen, Tiril Stranden, Mina mikarlsen, Ronja Mosli-berglund

Ansvarlig lærer:

Ronny Jolma Sveberg

Epost: ronny.jolma.sveberg@tffk.no

Telefon: 91350751

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap:

Trine Hogseth

Epost: trine.hogseth@ue.no

Telefon: 97547721

Working Paws UB 3