M.A.I Leaning UB - Vadsø videregående skole

Møt Finnmarks beste ungdomsbedrift: M.A.I Learning UB fra Vadsø videregående skole! Jentene i M.A.I Learning UB angriper en tidsaktuell utfordring med å posisjonere seg i tverrsnittet mellom kunstig intelligens (K.I.) og utdanning. Misbruk, mistillit og uvitenhet preger inntiget av K.I. i hverdagen vår og M.A.I Learning UB sikter på å lette noen av "vondene" med å tilby tilpassede kurs om bruk av K.I. i utdanning for enkeltpersoner og bedrifter.

Digital spredning, økt kompetanse og flerspråklighet - M.A.I Learning har lært seg å utnytte K.I. og alle styrkene det medfører. Gjennom en tettpakket utviklingperiode jobbet jentene i bedriften frem en kurspakke hvor de også kan spre kunnskapen videre.

"Vi opplevde selv et behov for opplæring samt avstigmatisering av K.I. i utdanningen. Vi spurte fysisk og via markedsundersøkelser elevene om de fikk opplæring i K.I. på skolen, flertallet svarte "nei, fordi de voksne mener det er juks". Likevel var var allerede 55.17% av elevene allerede i gang med å bruke det hjemme"
M.A.I Learning

Nå venter Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter, hvor M.A.I Learning UB skal representere Vadsø og Arktis i kategoriene:

  • Beste ungdomsbedrift
  • Beste videopitch
  • Beste markedsføring
  • Beste forretningsplan/-modell
  • Bærekraftsprisen
  • Beste sosiale entreprenør
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Best in business
  • Innovasjonsprisen
  • Størst verdiskapingspotensial

Daglig Leder:

Karin Marie Funding Lyster

mailearningsite@gmail.com

48925350

Ansatte i M.A.I Learning UB:
Iris Cordelia Dahl Betten
Ina Christensen Våga

Ansvarlig lærer:

Anne Kjersti Storaunet

anne.storaunet@ffk.no

909 41 367

Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark
Fylkesmesterskap UB Fylkesmesse 24 91