SecureIt UB - Stangnes Rå Videregående Skole

SecureIt UB fra Stangnes Rå videregående skole lever en løsning somreduserer andelen arbeidsulykker ved å hjelpe arbeidsgivere å gi korrekt veiledning, opplæring og sikkerhetsmateriell til arbeidere på et språk de behersker. Løsningen er midt i blinken for multikulturelle arbeidsplasser som byggeplasser, hvor arbeidsulykker regelmessig skjer på grunn av at utstyr ikke brukes på riktig måte. SecureIt UB gjorde en god profil under Fylkesmesterskapet, og nå skal de representere Troms og Finnmark under Norgesmesterskaper for Ungdomsbedrifter i kategoriene: Beste yrkesfaglige bedrift, Beste innovative vare/tjeneste, Beste sosiale entreprenør, Bærekraftsprisen, Beste videopitch og Størst Verdiskapingspotensial.

Fylkesmesterskap UB Fylkesmesse 23 13

Kommunikasjon er ikke alltid lett, og i noen tilfeller kan misforståelser eller feiltolkninger ha livsfarlige konsekvenser. Dette er et probelm som ungdomsbedriften SecureIt UB fra Stangnes Rå Vgs har tatt tak i. Håndtverkeryrket er blant de mest multikulturelle yrkene i Norge, og en stor andel av håndtverkerne i Norge har innvandrerbakgrunn. På f.eks. en byggeplass hvor tempoet er høyt kan ulykker fort skje dersom kommunikasjonen ikke går som planlagt, og arbeidsulykker er både kostbare og farlige. Løsningen SecureIt UB leverer er en plattform som hjelper bedriftene til å gi sine ansatte den lovpålagte informasjonen eller opplæringen på et språk den ansatte behersker. Gjennom en enkel QR-kode plassert på det aktuelle utstyret kan denne idéen potensielt redde mange liv.

Ungdommene bak idéen går på bygg- og anleggslinjen på skolen sin, og har fått erfare behovet de forsøker å dekke på nært hold gjennom sine praksisjobber. Under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark ble de hyllet av juryen for sin gjennomtekte idé og fokus på sosial bærekraft. Under NM skal de representere Troms og Finnmark i kategoriene: Beste yrkesfaglige bedrift, Beste innovative vare/tjeneste, Beste sosiale entreprenør, Bærekraftsprisen, Beste videopitch og Størst Verdiskapingspotensial.

"Konseptet er veldig bra. Det er godt egnet til videreutvikling, og til å forebygge arbeidsulykker"
Seniorrådgiver i arbeidstilsynet Truls Johannesen

Daglig Leder:

Jonathan Ridderseth

jonathanridderseth19@gmail.com

95551137

Ansatte i SecureIt UB:

Patrik Johan Rushfeldt
Stefan Higraff
Andreas Bergstrøm Ellefsen

Ansvarlig lærer:

Erik Meistad

erik.meistad@tffk.no

997 47 578


Kontaktperson i UE:
Trine Hogseth

Epost: trine.hogseth@ue.no

Telefon: 97547721