Roasted - Krutonger UB - Vadsø Videregående Skole

Hvert år må om lag 40 millioner uspiste i Norge kastes i søpla. Dette har Roasted - Krutonger UB fra Vadsø videregående skole bestemt seg for å gjøre noe med. De samarbeider med matbutikker for å gjøre om brøs som egentlig skulle kastes om til deilige hjemmelagede krutonger. Under Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter skal Roasted - Krutonger UB skal representere Troms og Finnmark i kategoriene Beste Markedsføring, Beste Regnskap, Bærekraftsprisen, Beste Sosiale Entreprenør og HR-Prisen.

Roasted – Krutonger UB fra Vadsø videregående skole skal samarbeide med matkjeder rundt om i Norge for å produsere krutonger i ulike smaker av brød som ellers ville blitt kastet, og bidrar dermed positivt til den norske matsvinnstatistikken. De startet med å ta kontakt med den lokale matbutikken og utvilket derifra en hel produktlinje av velsmakende kurtonger ved hjelp av blant annet en markedsundersøkelse. bedriftens fokus på bærekraft landet dem en medalje i "Bærekraftsprisen" under Fylkesmesterskapet. Når skal Roasted - Krutonger UB representere Troms og Finnmark i kategoriene Beste Markedsføring, Beste Regnskap, Bærekraftsprisen, Beste Sosiale Entreprenør og HR-Prisen.

"Vi vil vise at bærekraftighet ikke går på bekostning av kvalitet, men at det faktisk kan være like bra som konkurransen, hvis ikke bedre!"
Roasted - Krutonger UB

Følg Roasted - Krutonger UB på sosiale medier:

Daglig leder:

Thea Wille

Epost: thea1246@gmail.com

Telefon: 90517249

Ansatte i Roasted - Krutonger UB:

Siri Lund Olsen, Ulv Rørek Sortilden, Elin Raudajoki og Anne-Lene Bietilæ

Ansvarlig lærer:

Anne Kjersi Storaunet

Epost: anne.storaunet@tffk.no

Telefon: 90941367

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap:

Trine Hogseth

Epost: trine.hogseth@ue.no

Telefon: 97547721

Roasted