Fruktose UB - Vadsø Videregående skole

Fruktose UB fra Vadsø videregående skole produserer deilige fruktruller av råvarer som ellers hadde blitt kastet - et sunnere snackalternativ til matpakken som også er bærekraftig produsert. Under Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark stakk de fem jentene i Fruktose UB av tittelen "Beste ungdomsbedrift", sammen med en haug andre priser. På NM skal de representere Troms og Finnmark i kategoriene: Beste videopitch, Beste markedsføring, Beste forretningsplan/-modell, Beste bærekraftige stand, Bærekraftsprisen, Beste samarbeid med næringslivet, og så klart Beste ungdomsbedrift.

Produktet som Fruktose UB leverer er relativt enkelt å forstå: sunne og gode fruktruller produsert på bærekraftig vis. Med denne idéen har de siktet seg inn på primærmålgruppen "bærekrafts og helsebevisste barne- og ungdomsforeldre". Målgruppefordelingen kom bedriften fram til gjennom et studie av gjennomført av legeforeningen i 2017, som visste at foreldre er den viktigste kilden til snacks i matpakken.

Bærekraft står sentralt i driften til disse ungdommene, som har pekt seg ut hele fire av FNs Bærekraftsmål som de har konsruert bedriften sin rundt: Bærekraftsmål 3 som omhandler god helse og livskvalitet jobbes mot ved å skape et sunt alternativ til godteri, bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst oppnås ved å satse på arbeidskraft fra mennesker i arbeidsprøving, bærekraftsmål 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon gjennom at hele produksjonsprosessen deres sparer samfunnet for matsvinn og ti slutt bærekraftsmål 13 om å stoppe de menneskeskapte klimaendringene ved å kun bruke frukt som ellers hadde blitt kastet i deres produksjon.

På NM skal Fruktose UB representere Troms og Finnmark i kategoriene: Beste videopitch, Beste markedsføring, Beste forretningsplan/-modell, Beste bærekraftige stand, Bærekraftsprisen, Beste samarbeid med næringslivet, og Beste ungdomsbedrift.

"Vi vil bli en industrileder innenfor sunt godteri i Norge ved franchising. Med lokal produksjon og involvering av mennesker i arbeidsforberedende trening vil vi redusere matsvinn og bidra til miljø-, sosial- og økonomisk bærekraft."
Fruktose UB

Daglig Leder:

Karen Marie Funding Lyster

karenmariefunding@gmail.com

48925350

Ansatte i Fruktose UB:

Amelia Bergitte Karlsen
Iris Cordelia Dahl Betten
Ina Christensen Våga
Linn Celine Nilsen

Ansvarlig lærer:

Anne Kjersti Storaunet

anne.storaunet@tffk.no

909 41 367


Kontaktperson i UE:
Trine Hogseth

Epost: trine.hogseth@ue.no

Telefon: 97547721

Fylkesmesterskap UB Fylkesmesse 23 183