Gründeridol

Velkommen til Gründeridol 2023

Hva er Gründeridol?

Gründeridol er en arena hvor Ungdomsbedriftene får syretestet sin forretningsidé. Parallelt vil elevene også få delta på Digitalt Fyrtårn, et kræsjkurs i markedsføring. Alle elever som driver Ungdomsbedrift (UB) skoleåret 2023-2024 kan delta.

UB'ene skal pitche sin idé for et panel med erfarne jurymedlemmer. Juryen består av personer fra lokalt arbeids -og næringsliv på det enkelte arrangement-stedet. Juryen vil stille spørsmål og gi tilbakemeldinger på idéen, før de til slutt kårer én vinner.
Hver bedrift får totalt 5 minutter til disposisjon. Av disse skal presentasjonen deres være på maksimalt 2 minutter, og 3 av minuttene settes av til tilbakemeldinger fra juryen.

Her er det mye gull og hente for elevene gjennom å lytte til hverandres pitcher og tilbakemeldinger fra jury.
Program og nærmere info om selve arrangementet på de ulike stedene, vil dere få etter påmeldinga.
Ungt Entreprenørskap Arktis dekker reise og lunsj.

I år arrangeres Gründeridol følgende steder:

15. nov. Finnsnes
4. des. Tromsø/Nord-Troms
5. des. Harstad
7. des. Alta
11. des. Vadsø

Grunderidol forside hvit 21 2
Logo innovasjon norge 21

Premie:
Vinneren fra hvert sted vil få oppfølging, veiledning og hjelp til videreutvikling av sin forretningsidé fra Innovasjon Norge Arktis.

Hvordan holder man en god pitch?

Det holder ikke bestandig med en god idé, man må også kunne selge den idéen. Se hvordan Nanna fra UE Rogaland bryter ned hvordan man går fram for å lage en god pitch.

Hvordan vurderes ungdomsbedriftene?

Juryen vil bl.a. se etter:

Hva er bedriftens forretningsidé (løsning)? (50 %)

 • Hva er produktet eller tjenesten?
 • Hvordan skiller den seg fra konkurrerende løsninger?
 • Bidrar bedriften til å løse et reelt problem i samfunnet?
 • Er produktet eller tjenesten nyskapende og innovativ?
 • Er løsningen gjennomtenkt og godt satt sammen?

Gir bedriften en god presentasjon? (30 %)

 • Gir bedriften et godt helhetsinntrykk?
 • Presenteres idéen klart og tydelig?
 • En presentasjonen fengende og engasjerende?
 • Benytter presentasjonen eksempler fra virkeligheten?
 • Hvordan er kroppsspråket til de som presenterer?

Er bedriftens idé bærekraftig? (20 %)

 • Kan bedriftens løsning knyttes mot ett eller flere av FNs Bærekraftsmål?
 • Er bedriftens løsning miljøvennlig?
 • Bidrar løsningen til sosial eller økonomisk bærekraft?

Påmelding

Frist 15. november 2023: https://airtable.com/appytyzl5...
Lærer melder på UBene sine i airtable via tilsendt link, og til den regionen dere tilhører.

Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark