Løste verdensproblem med kunnskap – kåret til Årets SMARTing i Østfold

Løste verdensproblem med kunnskap – kåret til Årets SMARTing i Østfold

Saltrenser Tindlund skole

Sigrid Storbugt Rekvin, Rose Seresht, Lotta Emelin Hovden Spernes og Mina Demirovic fra Tindlund barneskole i Sarpsborg ble kåret til Årets SMARTing i Østfold for sin oppfinnelse som renser saltvann til rent drikkevann. Foto: Ungt Entreprenørskap Viken, region Østfold

Dette skoleåret har Ungt Entreprenørskap Viken, region Østfold gjennomført programmet SMART for hele 2 150 elever på 7. trinn. Elevene har laget nye oppfinnelser for å løse problemer. Over 530 prototyper har blitt bygget, og hver skole har kåret sin vinnergruppe. Under SMARTingen møttes disse, og blant alle de 53 deltagerne ble Tindlund barneskole kåret til Årets SMARTing for sin saltrenser som lager drikkevann av saltvann.

Naturfag + kreativitet = innovative løsninger

Gjennom SMART samarbeider elevene i grupper, for å komme på nye ideer til å løse små og store problemer. -Vi ville løse et stort verdensproblem, nemlig mangel på rent drikkevann, forklarer Sigrid Storbugt Rekvin, Rose Seresht, Lotta Emelin Hovden Spernes og Mina Demirovic fra Tindlund barneskole i Sarpsborg.

-Da vi jobbet kreativt, kom vi på ideen å koble sammen det vi tidligere hadde lært i naturfagstimene, om hvordan man kan bruke en kjemisk prosess for å kondensere vann. På denne måten arbeidet vi oss frem til en ny løsning hvor vi brukte nettopp denne kunnskapen, forklarer de stolte jentene. -Underveis har vi trent på samarbeid, hvordan vi kan presentere oss og fått trua på at det gjelder å ikke gi seg når man har en god idé, avslutter de smarte vinnerne.

Arbeids- og næringsliv bidrar

. -Vinnergruppa har laget en nyskapende og kreativ oppfinnelse med stor nytteverdi og mange, spesielt i den tredje verden, uttaler Susanne Folkvang, Sparebank1 Østfold Akershus, på vegne av juryen. -Her kryr det av smarte barn med smarte ideer, fortsetter Folkvang, og juryen var tydelig imponert over alle kreative løsninger.

Under SMARTingen var det 20 representanter fra arbeids- og næringsliv over hele Østfold som bidro i juryen. -For oss i Østfold Energi er bærekraft selve grunnstammen i alt vi gjør, sa Terje Lundby da han delte ut Bærekraftsprisen. -Derfor er det spesielt gledelig å se hvordan elevene legger vekt på bærekraft i sine ideer.


Samarbeid med lærerutdanningen

Siden 2009 har Ungt Entreprenørskap Viken, region Østfold samarbeidet med lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Lærerstudentene får innføring i entreprenørskap, og gjennomfører ett av UEs programmer i sin entreprenørskapspraksis i løpet av sitt 4. studieår. Under SMARTingen fikk elevene besøk av omtrent 100 lærerstudenter, som også kåret sin favoritt.

-Dette er en fin arena hvor lærerstudentene erfarer hvor viktig og riktig det er å satse på elevaktiv læring, sier Magne Skibsted Jensen, entreprenørskapsansvarlig ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. -På denne måten opplever morgendagens lærere at pedagogisk entreprenørskap gir god mestring og læring, sier Skibsted Jensen.


Vinnere i alle fem kategorier

Årets SMARTing

 1. Saltrenser, Tindlund barneskole
 2. Teddy Helper, Kirkeng skole
 3. Blindpenn, Øreåsen skole


Beste prototyp

 1. Alarmdøra, Knapstad skole
 2. Alt går i grisen, Spydeberg skole
 3. Redningsdrone, Alvimhaugen skole


Beste presentasjon

 1. Pantinatoren, Sandesundsveien skole
 2. Selvkjørende traktor, Tenor skole
 3. Alkometer, Tomter skole


Bærekraftsprisen

 1. Carbon Gold, Halmstad
 2. Alt går i grisen, Spydeberg skole
 3. Saltrenser, Tindlund barneskole


Lærerstudentenes pris

 1. Saltrenser, Tindlund barneskole
 2. Plastfri vask, Karlshus skole
 3. LUDOS, Berg skole


Les mer om SMART


Pressekontakt

Vi tilrettelegger gjerne for presse

Daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken, region Østfold

Christer Engström

915 56 446

christer.engstrom@ue.no

Presseansvarlig

Kathrine Tallis

908 70 596

kathrine.tallis@ue.no