Mentorkafè for ungdomsbedrifter


Mentor

Et godt samarbeid med lokalmiljøet, og med lokalt arbeids- og næringsliv er en sentral del av Ungt Entreprenørskaps pedagogiske plattform. Det er også et sentralt element i arbeidet med ungdomsbedrifter. Vi har derfor et mål om at samtlige ungdomsbedrifter skal ha en mentor å støtte seg til i løpet av skoleåret. Det å være mentor for en ungdomsbedrift handler om et gjensidig utviklende samarbeid mellom to parter som har forskjellig erfaringsgrunnlag. Prosessen med å rekruttere mentorer kan imidlertid være krevende for mange, og vi har derfor utarbeidet en "Mentorkafé" som en støtte i dette arbeidet.


Vi ønsker å arrangere lokale "mentorkafeer" rundt om i Agder hvor vi får med oss representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv. Disse representantene har på forhånd sagt seg villige til å være mentorer. Her vil ungdomsbedriftene få anledning til å presentere sine forretningsideer, og hva de har behov for av en potensiell mentor. Det å bevisstgjøre elvene på hva de ønsker tilført er helt avgjørende for en vellykket mentorkobling. Deretter legges det opp til en lunsj hvor mentorene for anledning til å "mingle" med elevene, stille spørsmål og følge opp interessante koblinger.

Vi kan ikke garantere at samtlige ungdomsbedrifter som deltar vil få en mentor, men vi tror en slik runde uansett vil ruste dem for videre arbeid, og gjøre dem litt tryggere på denne prosessen.

Informasjon om lokale gjennomføringer og påmelding kommer.

Ue no

Er det noe du lurer på? - ta gjerne kontakt med meg!

Tharald T. Lundvall
Tharald.lundvall@ue.no
91312610