Smart UB, Risør vgs

Hvem er Smart UB? «Smart UB utvikler et produkt som kan løse problemet med malingrester som kommer ut i naturen og blir mikroplast. Produktet samler opp malingrester direkte ved skraping, og er derfor en løsning som er effektiv og bra for miljøet.»

"Vår produktide er designet for å effektivt og miljøvennlig samle opp og oppbevare malingrester under skraping. Den kan være utstyrt med en innretning som suger opp restene, eller en beholder for å samle opp restene for enklere avfallsortering."

Smart UB, fra Risør vgs - studiespessialiserende har oppdaget et miljøproblem de ønsker å løse, nemlig at det mangler verktøy/utstyr som effektiv fanger opp malingrester fra skraping.

"Vi utvikler en løsning der malingrester fanges opp med en gang. Det sparer tid (slipper å feie/samle opp) og hindrer at malingrester kommer ut i naturen. I Norge er det ca 800 tonn mikroplastpartikler fra maling som kommer ut i naturen pr år. Vår løsning kan hjelpe med å redusere forurensning og mikroplast i naturen."

Ungdombedriften har utvikle
t en fysisk prototype som de nå ønsker å ta med ut til næringslivet for å kunne forbedres og videreutvikles til et fungerende produkt.

Målet til ungdomsbedriften
er å vise at: Verdi vil bli skapt gjennom effektivisering, og ikke minst hindre at mikroplast kommer ut i naturen!
SMART UB – smart for miljøet- smart for framtida

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser:

  • Bærekraftprisen i samarbeid med Storebrand
  • Beste innovative vare/tjeneste i samarbeid med Virke
  • Beste bærekraftige stand

Deltakere i bedriften

Daglig leder: Brage William Grimsland

Mathias Andersen Lund,

Gustav Simonsen Laukvik,

Willem W. H. M. Johannessen

Kontaktpersoner:

Bedriftens E-post: smartungdomsbedrift@gmail.com

Daglig Leder: Brage William Grimsland
E-post: grimsland.brage@gmail.com


Ansvarlig lærer: Alfhild Kristensen
E-post: alfhild.kristensen@risor.vgs.no

UE-Agder kontakt: Karianne Harrendran
E-post: Karianne.harrendran@ue.no


Oversiktsfoto: Runa Hestmann, Aust-Agder Blad.

Smart1 prod 01
SMART UB Gruppebilde
Smartub