Skau og Sjau UB, KVS-Bygland

Hvem er SKAU OG SJAU UB? «Skau og Sjau - legger ned bar og lauv. Skau og Sjau UB tilbyr skogstjenester for folk i Agder som enten har mangel på kompetanse, tid eller utstyr."

Skau og Sjau UB er en ungdomsbedrift bestående av 7 elever fra KVS-Bygland. Ungdomsbedriften holder til i Bygland i Setesdalen, og er i VG3 studieforberedende med naturforvaltning. Dette gir ungdommene relevant erfaring for arbeidsoppdragene de tilbyr, som blant annet; små hogst oppdrag, landskapspleie, ungskogpleie, foryngelse av skog, avansert trefelling, vedkløyving og bortkjøring av stubber og kvist.

"Vi ønsker å være et godt eksempel for den yngre generasjon ved å tenke at det er økonomi i bærekraft. En godt skjøttet skog er en viktig fremtidig ressurs som både binder CO2 og gir større økonomiske gevinster. Ved å utføre våre tjenester vil skogen vokse fortere og binde mer CO2."

Ungdomsbedriften er stolte av å kunne utføre arbeid de selv brenner for. "I vårt yrke er i konstant utvikling og verden sitt fokus på det grønne skifte vil bli betydelig større de neste årene. Derfor er det viktig med nye unge mennesker som kan videreføre det store ansvaret vi har for det fremtidige skogbruket."

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser:

  • Beste yrkesfaglige bedrift i samarbeid med Eikmaskin
  • Jord-Fjord-Bord prisen
  • Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup
  • Bærekraftprisen
  • Beste bærekraftige stand.

Deltakere i ungdomsbedriften:

Daglig leder: Maren Lohne Lindbekk
Daniela Bang,
Karna Malene Henriksen,
Andreas Klodvik,
Daniel Tørstad,
Ludvig Tobias Holberg,
Maja Esperås

Kontaktpersoner:

Bedriftens Epost: skauogsjau.ub@gmail.com

Daglig Leder: Maren Lohne Lindbekk
E-post: marenlohnelindbekk@gmail.com

Ansvarlig lærer: Hans Olav Gurebo
E-post: hans.gurebo@Kvs-bygland.no

UE-Agder kontakt: Karianne Harrendran
E-post: Karianne.harrendran@ue.no

Se mer på nettsiden https://skauogsjauub.wixsite.com/skau-og-sjau-ub

Instagram: https://www.instagram.com/skauogsjau/

Facebook: facebook.com - Skau og Sjau UB

Skau og Sjau UB
Skau og Sjau UB Vinnerbilde