PuggePlassen SB - Universitetet i Agder

Marthe Brigithe

PuggePlassen SB fra Universitetet i Agder deltar i NM for Studentbedrift. De går på "Entreprenørskap for humanister".

Forretningsideen:
Det er vår filosofi at det krever hukommelse for å vite, men forståelse for å lære. Vårt produkt er noe som burde blitt implementert for over 10 år siden, og det er på tide med en forandring. Dagens ordning med mange og tunge pensumbøker gjør muligheten for å sette seg inn i pensum ufleksibel, så vi bør digitalisere pensum slik at det tilpasses dagens studenter. Vi ønsker at læringsmulighetene tilpasses i takt med den nye generasjonen studenter. Ikke bare ved å gjøre pensum digitalt, men ved å gjør læring mer effektivt, fleksibelt og ikke minst motiverende. Ved å tilby en læringsplattform hvor tekst, lyd, video, og andre spennende og inkluderende læringsteknikker kombineres for å kunne forklare fagstoff på en enkel, oversiktlig og motiverende måte. Intervjuer og samtaler med medelever, forelesere, fageksperter, gjesteforelesere og mer hvor studenten får en ny og unik mulighet til å lære mer fleksibelt og enkelt. Hvis vi fokuserer på faget entreprenørskap og innovasjon er det store muligheter til å nå mange forskjellige fagfelt. Ved å etablere en stødig og stabil plattform uten en betalingsmur kan vi på en lettere måte bli attraktive for kundene våre, som i hovedsak er «fattige» studenter.

Puggeplassen SB representerer Agder i "Beste studentbedrift" og "Beste næringslivssamarbeid i samarbeid med NHO"


Deltagere: Marthe Nordby og Brigithe Børrestad
Skole: Universitetet i Agder v/ foreleser Andreas Aase.

Kontaktinformasjon:
Daglid leder: Brigithe Børrestad, tlf 46808993, brigithee@hotmail.com
Ungt Entreprenørskaps kontakt i fylke: Vemund Ruud

Nettside til Bedriften: https://brigithee.wixsite.com/...

PP logo 1003 m tekst