Øyremerke UB, KVS-Lyngdal

Hvem er Øyremerke UB? «Vi er ein ungdomsbedrift fra KVS-Lyngdal, som jobber med å utvikle sjølvlysande øyremerke til små- og storfe! Vi har et ønske om å gjøre dyra så trygge som mulig»

Øyremerke UB er en ungdomsbedrift bestående av 8 ungdommer fra KVS-Lyngdal, VG2 landbruk. Produktet de utvikler er et selvlysende øremerke som kan settes på sauer, geiter og kyr. Formålet med øremerket å gjøre det lettere for bøndene å finne, fange eller identifisere dyrene sine i ulike omstendigheter. Ungdomsbedriften ønsker å øke synlighet på husdyrene i mørket, slik at bilister og andre trafikanter kan unngå ulykker.

"Dyr i mørket er sårbare, og i dag dør det mange dyr på beitet og ved påkjørsel. Vi ønsker med vårt produkt å få ned dette tallet. Når vi mister dyr eller ikke finner de igjen, så taper vi ressurser."

Denne innovative løsningen har fått mye positiv oppmerksomhet i media, og ungdommene forteller flott om sitt prosjekt i flere intervjuer, blant annet Sørlandssendinga og NRK-Super!
Ungdomsbedriften kapret flere priser, inkludert Beste Ungdomsbedrift under Agders fylkesmesterskap.

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser:

  • Beste ungdomsbedrift
  • Beste yrkesfaglige bedrift i samarbeid med Eikmaskin
  • Beste innovative vare/tjeneste i samarbeid med Virke
  • Beste forretningsmodell/forretningsplan
  • Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO
  • Jord-Fjord-Bord prisen
  • Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup
  • Beste videopitch
  • Beste bærekraftige stand


Deltakere i Ungdomsbedriften:

Daglig leder Tuva Sørensen
Økonomiansvarlig: Malin Bjørnevåg
Personalansvarlig: Karoline Tjørhom
Bærekraftsansvarlig:Mariell Odenn
Produksjonsansvarlig: Andrea Furuholt
Markedsansvarlig: Lea Severine Dybvik
Salgsansvarlig: Anna Sandanger Iversen
Innkjøpsansvarlig: Lovise Rimmereid

Kontaktpersoner:

Bedriftens Epost: oyremerkeub@gmail.com

Daglig Leder: Tuva Sørensen
E-post: tuva.sorensen@gmail.com

Ansvarlig lærer: Vegard Rydh
E-post: v.rydh@kvs-lyngdal.no

UE-Agder kontakt: Karianne Harrendran
E-post: Karianne.harrendran@ue.no

Se mer på nett:
Instagram: https://www.instagram.com/oyre...

Facebook: Facebook.com - Øyremerke

Oyremerke UB
Oyremerke Vinnerbilde 2
Oyremerke UB NM