HookProtect UB - Kristiansand Katedralskole Gimle

Hook Protect UB

HookProtect UB fra Kristiansand Katedralskole Gimle deltar i NM for ungdomsbedrifter. Elvene går på utdanningsprogrammet "Studiespesialisering". «HookProtect UB tilbyr en fiskekrokbeskytter av god kvalitet til alle som fisker og er opptatt av sikkerhet». HookProtect UB representerer Agder i konkurransekategoriene "Beste markedsføring", "Beste forretningsplan", "Innovasjonsprisen", "Størst verdiskapingspotensial", "Beste ungdomsbedrift".

Deltakere:

Anna Olsen, Stian Bondevik, Rahim Hansson, Fredrik Færavaag

Skole:

Kristiansand Katedralskole Gimle

Ansvarlig lærer:

Kristin Erlandsen Strømme

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Anna Olsen, 97029455, Anna.y.olsen@gmail.com
Ansvarlig lærer: Kristin Erlandsen Strømme, 47471988, kristin.erlandsen.stromme@kkg.vgs.no
Ungt Entreprenørskap Agder: Tharald T. Lundvall, 91312610, Tharald.lundvall@ue.no

Instagram:
https://www.instagram.com/hook...

Facebook:
https://www.facebook.com/HookP...

Hook Protect UB logo
Hook Protect UB Produktet