Hest i Sentrum UB, KVS-Lyngdal

Hvem er HEST I SENTRUM UB? «Ønsker du en opplevelse med hest, enten fra bakken eller på hesteryggen? Vi i Hest i Sentrum UB fra KVS-Lyngdal har tilbudet for deg!»

"Vi i Hest i Sentrum UB skaper "rideglede for flere". Vi har startet opp en lokal rideskole for barn og unge. Vi bruker vår yrkesfaglige kompetanse fra utdanningsprogrammet heste-og dyrefag til den daglige driften. Det er et fåtalls rideskoler i Lister-området, men det er stor etterspørsel om ridetilbud"

Hest i Sentrum UB er en ungdomsbedrift bestående av 9 jenter fra Hest- og dyrefagslinja, naturbruk på KVS Lyngdal. Bedriften tilbyr ridekurs for barn i grunnskolen, og dyreassisterte intervensjoner. I tillegg har ungdomsbedriften et tilbud for psykisk helse i kommunen, der folk kan komme å være i stallen og ha kontakt med hestene. Hest i Sentrum ønsker å tilby et fritidstilbud uten like for lokalmiljøet.
Ungdommene har nylig
arrangert Ponnileir for barn fra 6-12 år. I flotte videosnutter på ungdomsbedriftens sosiale medier kan man se at dette har bragt svært mye glede for de unge deltagerne.

Ungdomsbedriftens slagord beskriver godt hva målet er:
«Rideglede for flere, Ridekurs og aktivitet med hest for barn og unge.»

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser:

  • Beste regnskap
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste forretningsmodell/forretningsplan
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO
  • Beste videopitch


Deltagere i Ungdomsbedriften:

Daglig leder: Klara Kasin Seiler
Assisterende daglig leder og markedsansvarlig: Nathalie Omdal
Styreleder og økonomiansvarlig: Ingrid Helene Kristiansen
Salgsansvarlig, kundekontakansvarlig: Isabelle Malz
Medarbeider: Maren Frøyland
Medarbeider: Emma Skaar
Produktansvarlig: Alva Rislå
Personalansvarlig: Hanne-Viktoria Eggers
Kommunikasjonsansvarlig: Fredrikke Riseplass

Kontaktpersoner:

Bedriftens Epost: hest.isentruum@gmail.com

Daglig Leder: Klara Kasin Seiler
E-post: klara.fossdal@icloud.com

Ansvarlig lærer: Vegard Rydh
E-post: v.rydh@kvs-lyngdal.no

UE-Agder kontakt: Karianne Harrendran
E-post: Karianne.harrendran@ue.no

Se mer på nettsiden: https://hest-i-sentrum.webnode.page

Instagram: https://www.instagram.com/hest...

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086187181436

Hest i Sentrum UM
Hesti Sentrum Produktbilde