Borken Gardstenester UB - KVS-Lyngdal

Borken Gardstenester UB

Borken Gardstenester UB fra KVS-Lyngdal deltar i NM for Ungdomsbedrifter. Elevene går på utdanningsprogrammet «Naturbruk». Borken Gardstenester ynskjer å nytte dei varene og ressursane me har fullt ut, og få til eit meir berekraftig landbruk ved å drive med beiterydding, vedhogst og oppussing av gamle reiskap.

Borken Gardstenester UB representerer Agder i konkurransekategoriene: «Beste yrkesfaglige bedrift» og «Beste samarbeid med næringslivet».

Deltakere:

Erlend Handeland, Runar Solberg Sande, Karl Martin Skotsund, Ole Kristian Fossestøl, Benedikte Andersen, Asle Espedal Rettedal og Torvald Veen.

Skole:

KVS-Lyngdal

Ansvarlig lærer:

Arild Omestad

Kontaktinformasjon:

Daglig leder:
Erlend Handeland, 415 00 437, erlend@plantchem.com
Ansvarlig lærer:
Arild Omestad, 450 66 755, a.omestad@kvs-lyngdal.no
Ungt Entreprenørskap Agder:
Tharald Torset Lundvall, 913 12 610, tharald.lundvall@ue.no

Facebook:

https://www.facebook.com/borkegardstenesterub/


Pitcher:

Beste yrkesfaglige bedrift

Se Borken Gardstenester UBs pitch i kategorien "Beste yrkesfaglige bedrift"

Beste samarbeid med næringslivet

Se Borken Gardstenester UBs pitch i kategorien "Beste samarbeid med næringslivet"

Borken Gardstenester UB logo