Viken - Akershus

Grunnskole - Elevbedrift

Vi avholder to like møter for lærere i ungdomskolen. Velg tidspunktet som passer best for deg.
Vi ønsker å ha en erfaringsdelingstime med lærere der vi ønsker å sette lys på hva som har blitt gjort på ungdomsskolen i år, og hvordan vi kan utvikle dette til neste skole år.

  • Hvordan har elevbedriftsåret i år vært?
  • Hva har vært positivt, og hva kunne vært bedre?
  • Hva gjør vi videre?
  • Hvordan kan vi koble innovasjonscamp opp mot videre arbeid med elevbedrift på skolen?
  • Hva vet vi om fagfornyelsen, og hvordan kan vi bruke elevbedrift for å nå målene?

09:00-10:30 https://us02web.zoom.us/j/81238237390

12:00-13:30 https://us02web.zoom.us/j/88029885989


Videregående skole - Ungdomsbedrift

Vi avholder to like møter for lærere i den videregående skolen. Velg tidspunktet som passer best for deg.

  • Visning av årshjulet for 2020/21
  • Minstekrav for ungdomsbedrift
  • Planlegging av kommende skoleår

10:30-12:00 https://us02web.zoom.us/j/89510848696

13:30-15:00 https://us02web.zoom.us/j/81770111931