Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland


Invitasjon til årsmøtet gjelder kommuner som er medlem i Ungt Entreprenørskap Vestland.
Årsmøte vil foregå digitalt kl 14.00 og lenke til Teams vil bli sendt ut etter påmeldingsfrist den 8. april.

Gry portrett
Gry Sæterdal
Daglig leder UE Vestland