Lærerkurs i Vårt lokalsamfunn (digitalt)


Vart lokalsamfunn

Tidspunkt for kurset: onsdag 01.11.2023 kl. 14.00 - 15.00

Innhold på kurset: Vi vil gå gjennom alle de fire øktene som Vårt lokalsamfunn består av og dere vil få prøve dere på en av oppgavene.

Dette er hovedelementer i undervisningsopplegget:

• Hva er et lokalsamfunn?
• Å skille mellom behov og ønsker
• Privat virksomhet og offentlige tjenester
• Yrker og frivillig arbeid i lokalsamfunnet
• Demokratiske prosesser
• Hvorfor vi betaler skatt

Meld dere på i skjemaet under: