Hvordan jobbe med entreprenørskap som undervisningsmetode


Elevbedriftsprosessen 2

Dette og flere spørsmål håper vi å gi deg svar på under dette digitale møte som handler om å jobbe med entreprenørskap i ungdomsskolen.

Vi i Ungt entreprenørskap ønsker å gi nysgjerrige lærere inspirasjon og informasjon om hvordan du som lærer kan jobbe med elevbedrift som metode; enten tverrfaglig, i UDV, ALF eller i valgfag

Vi kommer til å holde et digitalt informasjonsmøte torsdag 8. juni kl. 14:30 til 15:30.

Vi følger opp alle skoler som ønsker det, i etterkant av kurset.

Meld dere på under: