Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland


Til medlemmer i Ungt Entreprenørskap Vestland

I henhold til § 8 i vedtektene for Ungt Entreprenørskap Vestland, innkalles herved til ordinært årsmøte

13. april kl 14.00

Påmeldingsfrist til å delta på årsmøte er den 6. april. Påmelding sendes på e-post til daglig leder Gry Sæterdal i Ungt Entreprenørskap Vestland, grysaeterdal@ue.no.

Etter påmeldingsfristen vil det bli sendt ut lenke til digitalt møte på Teams.

Velkommen!UE hjerte 1