Lærerkurs i Våre familier (digitalt)


Vare Familier

Tidspunkt for kurset: tirsdag 2. november kl. 14.00 - 14.40

Innhold på kurs: Vi går gjennom de 4 øktene som Våre familier består av:

- Økt 1: Familien

- Økt 2: Jobb

- Økt 3: Behov og ønsker i familien

- Økt 4: Prioritere, handle, regne

Meld dere på i skjemaet under: