Drømmekonferansen


Logo Liggende Mork tekst

Faglig påfyll, erfaringsdeling og nettverk!

Drømmekonferansen - For deg som lar elevene lære ved å utvikle egne bedrifter.

Fredag 2. September 2022

11:00 – 21:00

Bli med på en dag med faglig påfyll og samspill med andre lærere og arbeids- og næringslivet. Vi starter med lunsj og avslutter med en høytidelig middag med drømmeinnslag. Konferansens viktigste formål er å skape en arena for nettverk og erfaringsdeling med kolleger fra hele fylket! I tillegg vil det bli faglig innhold som kan tas med rett inn i klasserommet.

Program:


  • Møt kolleger fra hele fylket - felleslunsj
  • Drømmeteam - Hvordan setter man sammen og bygger team som lykkes?
  • Down to business - Hvordan skaper man gode forretningsidéer? v/ Deloitte og Ungt Entreprenørskap
  • Brobyggeren - Hvorfor er entreprenørskap viktig i skolen? Innsikt fra næringslivet, lærere og tidligere UB-elever.
  • Festmiddag med underholdningsinnslag

Konferansen er gratis og er først og fremst for lærere som i dag arbeider med våre bedriftsprogram: Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift. Er du nysgjerrig på hva bedriftsprogrammene innebærer? Da er du også hjertelig velkommen. Du vil i etterkant av konferansen bli fulgt opp av en rådgiver fra Ungt Entreprenørskap.

Sted: Handelshøyskolen BI i Bergen

Ungt Entreprenørskap Vestland

Stiftelsen Bergens Handelsgymnasium