Infomøte om ungdomsbedrift kl.14-15 (Digitalt)


Er du lærer og nysgjerrig på hvordan du kan legge til rette for motiverende og elevaktiv læring sammen med Ungt Entreprenørskap? Vi arrangerer informasjonsmøte for deg som vurderer å bruke ungdomsbedrift som del av undervisningen i høst. Bli inspirert av erfaringene til elever, lærere og næringslivet

Møt Ungt Entreprenørskap Vestland og få en kort introduksjon til hva ungdomsbedrift er og hvilket potensial som ligger i metoden. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og få veiledning fra Ungt Entreprenørskap. I møtet presenterer vi vårt årshjul og aktiviteter rettet mot dem som har ungdomsbedrift.


Vi holder to like informasjonsmøter, 11. og 12. august kl. 14:00-15:00

"Elevene våre blomstret etter de startet ungdomsbedrift på industriteknologi. De gikk fra å være ganske umotivert til å finne mening i bedriftsarbeidet. Det ble en «ordentlig» jobb som de kunne putte sin stolthet i"
Line Brudvik Myhr, Avdelingsleder, Teknikk og Industriell produksjon (TIP), Osterøy vgs.

Hva er ungdomsbedrift og hva kreves av lærerne?

Vi har laget en egen lærerportal hvor man kan finne oppdaterte ressurser, veiledningsvideoer og informasjon om hvordan du kan forankre ungdomsbedrift i ditt utdanningsprogram. I portalen finner du oppdatert veiledning tilpasset fagfornyelsen.

NB! Du må opprette bruker for å få tilgang til alt materiell. Å opprette bruker medfører ingen forpliktelse - du er bare sikret tilgang til alt materiell: https://portal.ue.no/

Se film om hvordan satsing på ungdomsbedrift gir tverrfaglig samarbeid:

Ungdomsbedrift - en fleksibel metode

Se film fra ditt utdanningsprogram

Elevaktiv læring

"På yrkesfag er det mange som dropper ut og har lite motivasjon for skolen. Det ble veldig nedgang i fravær etter at vi startet ungdomsbedrift. Før pusset vi og sveiset på ting som ble kastet. Ungdomsbedrift ga motivasjon og mening"
Sindre Kolseth, daglig leder, Westtip supplies ungdomsbedrift, VGS1 Teknikk og industriell produksjon