Hvordan jobbe med entreprenørskap i Ungdomsskolen


Elevbedriftsprosessen 2

Hvordan få innovative, aktive og reflekterende læringsprosesser inn i klasserommet?

Dette og flere spørsmål håper vi å gi deg svar på under dette kurset som handler om å jobbe med entreprenørskap i ungdomsskolen.

Vi i Ungt entreprenørskap ønsker å gi nysgjerrige lærere inspirasjon og informasjon om hvordan du som lærer kan jobbe med elevbedrift som metode; enten tverrfaglig, i UDV, ALF eller i valgfag (UPT/IFA)

Vi kommer til å holde et digitalt informasjonsmøte tirsdag 14. juni kl. 14.30 til 15.30.

Vi følger opp alle skoler som ønsker det, i etterkant av kurset.

Meld dere på under:

"Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling."
Overordnet del, Kunnskapsløftet 2020