Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Vestland


Sett av dagen. Denne datoen blir det fylkesmesterskap for alle ungdomsbedriftene i Vestland.

Formen for mesterskapet er ikke avgjort enda - vi kommer tilbake med mer informasjon om det etter hvert. Vi legger opp til at dagen skal bli en feiring av entreprenørskap og ungdommene fra morgen til skoledagen slutt.