Påmeldingsfrist - Veiledningskurs for ungdomsbedriftslærere på yrkesfag


Ungt Entreprenørskap Vestland inviterer med dette ungdomsbedriftslærere på yrkesfag til veiledningskurs skoleåret 2021/22. Kurset er rettet mot lærere som nylig har startet med ungdomsbedrift (UB) som læremetode, samt lærere som vurderer eller er nysgjerrig på å prøve ut UB som læremetode.

Påmelding til kurset her - frist 6. september

"Ungdomsbedrift passer inn i alle yrkesfag. Vi håper kurset gjør nye lærere trygge på å ta i bruk metoden i sin undervisning. Her er terskelen lav for å få hjelp og dele erfaringer med andre."
Ingrid Stensnes, faglig ansvarlig for videregående skole i Ungt Entreprenørskap Vestland

4 digitale samlinger gjennom skoleåret

Hver samling varer en time og har et eget tema / fokusområde der det også blir anledning til å utveksle erfaringer og problemstillinger med andre nye UBlærere. Det er ønskelig at man deltar på alle samlingene ved påmelding.

Samlingene blir ledet av en erfaren UB – lærer og har som intensjon å gjøre nye UB lærere tryggere på planlegging, gjennomføring og vurdering ved bruk av UB som læremetode. Samlingene vil bli gjennomført på torsdager, med følgende tema/datoer:

1. Samling – tema oppstart og planlegging - torsdag 16.09 kl. 1430 - 1530

2. Samling – tema drift, underveisvurdering, motivasjon - torsdag 18.11 kl. 1430 - 1530

3. Samling – tema fylkesmesterskap - torsdag 03.02 kl. 1430 -1530

4. Samling – tema vurdering - torsdag 07.04 kl. 1430 -1530