Lærerkurs i Vårt lokalsamfunn (digitalt)


Vart lokalsamfunn

Tidspunkt for kurset: onsdag 7. april kl. 14.15 - 15.30

Innhold på kurset: Vi vil gå gjennom alle de fire øktene som Vårt lokalsamfunn består av og dere vil få prøve dere på en av oppgavene.

Dette er hovedelementer i undervisningsopplegget:

• hva er et lokalsamfunn?
• å skille mellom behov og ønsker
• privat virksomhet og offentlige tjenester
• yrker og frivillig arbeid i lokalsamfunnet
• demokratiske prosesser
• hvorfor vi betaler skatt

--> Meld dere på her.