Hva er ungdomsbedrift? - innføring for nye lærere


På dette kurset får du en enkel innføring i hva ungdomsbedrift er og hvordan den pedagogiske metoden kan brukes i din undervisning.

Dette er en anledning til å bli kjent med Ungt Entreprenørskap Vestland og hvordan vi kan hjelpe deg. Kursets innhold vil tilpasses fagretningen til de påmeldte deltakerne.

Kurset den 1. september er litt mer omfangsrikt. Her vil vi gå dypere inn i metodikken og gi deg en praktisk innføring til hvordan du kan komme i gang med ungdomsbedrifter i din klasse.

Vi tilbyr kurs på ulike datoer – meld deg på her.

12. august kl. 14-15 på zoom
13. august kl. 14-15 på zoom
14. august kl. 14-15 på zoom
1. september kl. 13.30-15.30 på zoom - en mer omfangsrik og praktisk tilnærming til hvordan å ta i bruk ungdomsbedrift som metode for din klasse.

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter kuttet