Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland 2020 og Ungt Entreprenørskap Hordaland og Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane


Stortinget har med virkning fra 1.1.2020 besluttet at fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke. Ungt Entreprenørskap Norge har vedtektsfestet fylkesvise organisasjoner og styret i UE Norge har i strategidokument 15.11.2018 besluttet at UEs fylkesorganisasjoner skal følge myndighetenes inndeling av fylkene. På denne bakgrunn har årsmøtene i de to foreningene bestemt at det foretas en sammenslåing av UE Hordaland og UE Sogn og Fjordane til UE Vestland.

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

Interimsstyret har besluttet at årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland skal avholdes:

Møtedato: 1. april

Møtetid: 12.30–13.30

Møtested: Marineholmen, Thormøhlensgate 41E

Ungt Entreprenørskap Vestland
Gro Fjærestad (s.)

Styreleder