Studentbedrift

Untitled design

Studentbedrift er et pedagogisk program, og en egen organisasjonsform, som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram.

Programmet bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter, og er et veldig godt utgangspunkt for å få mer arbeidslivsrelevans i studiene. Hver studentbedrift knytter til seg en veileder ved start, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringsliv, som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp.

I Vestland arrangerer vi ulike pitche-kvelder og mindre konkurranser, og nasjonalt- og internasjonalt vil det være mulig å kvalifisere seg til NM og EM i studentbedrift. Ved deltakelse i konkurranser og mesterskap får man bygge nettverk med andre studentbedrifter og fremtidige arbeidsgivere.

Entreprenørskap i praksis

Å drive egen studentbedrift gjør at studentene bruker teoretisk kunnskap i praksis, samt får se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. En studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene som en egen juridisk enhet mot en avgift på kr. 500,-. Innen 12 måneder må studentbedriften avvikles og årsrapport sendes til Ungt Entreprenørskap.

Mer informasjon om å opprette, drive og avvikle studentbedrift finner du på https://studentbedrift.no/

NM Studentbedrift

UE Norge arrangerer NM Studentbedrift, 8.-9. juni i Forskningsparken i Oslo. Dette er en arena hvor man får møte studentbedrifter fra hele landet og ikke minst får vist seg selv og sitt arbeid fram for aktører fra arbeids- og næringslivet. Det er et utrolig inspirerende arrangement, og en fantastisk mulighet for å utvide sitt nettverk. Les mer om programmet her.

For å få delta på NM Studentbedrift må du virkelig kunne pitche din bedrift under vårt laguttak - pitchekveld for studentbedrifter den 25. april. Les mer og meld deg på: Pitchekveld - NM uttak

Eivind
Eivind Husabø
Fagansvarleg universitet/høgskule. Rådgjevar vgs.
IMG 8501
Fridtjov Falch Sorø
Fagansvarlig videregående skole
Mia
Mia Dahl Meidell Haaland
Rådgiver videregående skole