Vi Leier SB - Handelshøyskolen BI Campus Bergen

Vi Leier SB - Handelshøyskolen BI Campus Bergen

Vi leier team
Vileier logo

Vi leier SB representerer Vestland fylke under NM for studentbedrifter 2021 og deltek i kategoriane Beste studentbedrift og Beste sosiale entreprenør.

Bedrifta leverer ei plattform for privatutleige av boder, garasjar og parkeringsplassar.

Deltakarane i bedrifta er: Andreas Barreth (dagleg leiar), Johannes Eikrem With og Einar Ask Gullaksen.

Kontaktinfo til dagleg leiar Andreas Barreth: Barreth50@icloud.com Tlf.: 908 07 976

Nettside for bedrifta: https://vileier.no/

Forelesar for Vi Leier SB er Rianne Vogels

Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar universitet/høgskule

Tlf. 415 30 660

E-post: eivind.husabo@ue.no